Tham gia tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai gì?

Tham gia tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai gì?
Trong thời gian vừa qua, một hoạt động mới đã được phát động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số xuất phát từ người dân, tiếp cận người dân và vì lợi ích của nhân dân. Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) chính là hoạt động theo mục tiêu này. Nhưng tổ CNSCĐ thì cần làm gì và làm như thế nào.

Thu phí không dừng ở Việt Nam đang dùng công nghệ gì?

Thu phí không dừng ở Việt Nam đang dùng công nghệ gì?
Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) cho rằng, công nghệ RFID phù hợp với văn hóa, môi trường giao thông tại Việt Nam, với 3 ưu điểm: mức độ nhận diện chính xác cao, chi phí sử dụng thấp và dễ dàng triển khai lắp đặt.

iOS 16 ra sớm hơn iPadOS 16 một tháng

iOS 16 ra sớm hơn iPadOS 16 một tháng
Theo Bloomberg, Apple dự định lùi lịch ra mắt iPadOS 16 một tháng. Hệ điều hành dành cho iPad sẽ không xuất hiện cùng lúc với iOS 16.
Tiêu điểm
Top