166 đại biểu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số báo công dâng Bác

1130
166 đại biểu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số báo công dâng Bác
Ngày 24/11, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 166 đại biểu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu, xuất sắc đã làm lễ tưởng nhớ và báo công với Bác Hồ về quá trình học tập và rèn luyện trong năm học vừa qua.

Thực hiện chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số

2913
Thực hiện chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Việc thực hiện các chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiêu điểm
Top