Thông tin Khoa học công nghệ


5 chỉ tiêu về dữ liệu số vẫn chưa đạt 50% yêu cầu

Thứ năm, 07/09/2023

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT, tính đến tháng 8/2023, trong 8 chỉ tiêu chính về dữ liệu số của Năm dữ liệu số quốc gia, có tới 5 chỉ tiêu vẫn chưa đạt 50% so với yêu cầu đặt ra.
Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT vừa thông tin cụ thể hơn về nguy cơ các bộ, ngành, địa phương không hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển, khai thác và sử dụng dữ liệu số đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số giao trong kế hoạch hành động của Ủy ban năm 2023 - Năm dữ liệu quốc gia.
 
Cụ thể, tỷ lệ bộ, ngành, địa phương ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục là 52,3%.
Cùng với đó, mới chỉ có 19,7% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi quản lý và mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch; cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch.

Tổng hợp của Cục Chuyển đổi số quốc gia cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ các bộ, tỉnh cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu đến tháng 8 mới là 14%, trong khi mục tiêu đặt ra trong năm nay với chỉ tiêu này là 100%.
 
Ngân hàng Nhà nước cùng 2 bộ Tài chính, KH&ĐT và các tỉnh, thành phố gồm Bắc Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đắk Nông, Đà Nẵng, Nam Định, Thái Nguyên là những bộ, ngành, địa phương đã có kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động, đạt tỷ lệ 12%.
 
Cũng đến tháng 8, tỷ lệ bộ, ngành, địa phương triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan Nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 60,5%, trong khi mục tiêu đặt ra trong năm nay là 80%.
 
Tỷ lệ trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng là 58%.
 
Đối với chỉ tiêu về triển khai các hoạt động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, tỷ lệ bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước thực hiện mới chỉ đạt 13%, còn cách rất xa mục tiêu 100% theo yêu cầu.
 
 
Một chỉ tiêu về dữ liệu số cần đạt trong năm nay là 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát chương trình đào tạo để xem xét bổ sung, lồng ghép nội dung về dữ liệu lớn, thiết kế, phân tích, xử lý dữ liệu. (Ảnh minh họa: Hà Trang)
 
Số liệu tổng hợp của Cục Chuyển đổi số quốc gia cũng cho thấy, một chỉ tiêu nữa cũng đang rất thấp, đó là tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và các trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân đang hoạt động đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học đã tiến hành rà soát các chương trình đào tạo để xem xét bổ sung, lồng ghép nội dung, chuẩn đầu ra về dữ liệu lớn, thiết kế, phân tích, xử lý dữ liệu phù hợp với đặc thù tương ứng của từng ngành, nghề đào tạo.
 
Với hiện trạng trên, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia cho rằng, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Năm dữ liệu số quốc gia, đặc biệt là các nhiệm vụ, yêu cầu về dữ liệu số.
 
Trước đó, hồi trung tuần tháng 8/2023, Bộ TT&TT cũng đã có các văn bản gửi bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, hội, tập đoàn, tổng công ty nhà nước để đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia, trong đó có hướng dẫn về các yêu cầu với các mục tiêu về dữ liệu số.
 
Cụ thể, Bộ TT&TT đã đề nghị trên cơ sở nghiên cứu hướng dẫn về yêu cầu với các mục tiêu về dữ liệu số, các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng chỉ đạo, tổ chức triển khai, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số nếu không hoàn thành các mục tiêu trên đúng thời hạn.
 
Các bộ, ngành, địa phương còn được đề nghị nghiên cứu Báo cáo chuyên đề về kết nối, chia sẻ dữ liệu tính đến hết tháng 6/2023 và tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý nghiệp vụ chuyên ngành, chỉ đạo điều hành được hiệu quả.
 
Kết quả triển khai nhiệm vụ Năm dữ liệu số quốc gia cũng sẽ được Bộ TT&TT lấy làm căn cứ để đánh giá mức độ chuyển đổi số, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương. 

 
Trong “Năm dữ liệu số quốc gia”, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã xác định tập trung thực hiện 35 chỉ tiêu quan trọng, trong đó có 8 chỉ tiêu dữ liệu số; 10 chỉ tiêu chính phủ số; 5 chỉ tiêu kinh tế số; 8 chỉ tiêu xã hội số; và 4 chỉ tiêu an toàn, an ninh mạng.
 
Trong kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ TT&TT chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, Bộ cũng đã nêu rõ 4 nhóm nội dung chủ yếu được tập trung gồm: Phát triển dữ liệu mở; Phát triển cơ sở dữ liệu; Phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; Nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu. 
 
Theo Vietnamnet

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×