Bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia


Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.

1. Logo
2. Backdrop

 
3. Bandroll
 


 
4. Standee
  
5. Photobooth

6. Avtar frame
 
CHI TIẾT CÁC FILE THIẾT KẾ TẢI TẠI ĐÂY
 
Bộ Thông tin và Truyền thông
Tiêu điểm
Top