Dịch vụ công trực tuyến (Tuần 45)

Dịch vụ công trực tuyến (Tuần 45)
Tiếp nối Chuyên đề "Dịch vụ công trực tuyến", Chuyên đề tuần này tiếp tục điểm lại các số liệu nổi bật, từ đó nhìn nhận sự thay đổi sau khi các bộ, ngành, địa phương thực hiện để các đơn vị có căn cứ thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu triển khai DVCTT năm 2022.

Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số (Tuần 43)

Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số (Tuần 43)
Tiếp nối chuyên đề tuần 39, chủ đề "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số" tiếp tục cập nhật số liệu triển khai Đề án tại Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 tại bộ, ngành, địa phương để các đơn vị nhìn nhận, hoàn thiện các nhiệm vụ tại quyết định này.
Tiêu điểm
Top