Thông báo triển khai Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo năm 2016

Thứ bảy, 28/05/2016

Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo (Vietnam Maker Contest with Intel Galileo - VMIG) do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn, Công ty Intel Việt Nam phối hợp tổ chức...


Tổng hợp kết quả Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo năm 2015

Kết quả Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo năm 2015 được tổ chức ngày 21-22/01/2016 tại Trường Đại học Bách khoa Hà...

Thứ hai, 01/02/2016

Chương trình Vòng chung khảo VMIG 2015

CYTAST - Vòng chung khảo Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo 2015 sẽ được tổ chức ngày 21-22/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội...

Thứ tư, 13/01/2016

Danh sách thí sinh tham dự Vòng chung khảo VMIG 2015

CYTAST - Danh sách thí sinh tham dự Vòng chung khảo Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo - VMIG 2015...

Thứ sáu, 18/12/2015

Danh sách tham dự Vòng sơ khảo VMIG 2015

Ban Tổ chức trân trọng thông báo danh sách thí sinh tham dự Vòng sơ khảo Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo...

Thứ tư, 23/09/2015

Hướng dẫn triển khai Cuộc thi VMIG 2015

Hướng dẫn triển khai Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo (Vietnam Maker Contest with Intel Galileo - VMIG) năm 2015

Thứ ba, 28/07/2015

Thể lệ Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo 2015

Trên cơ sở thống nhất với các đơn vị phối hợp tổ chức, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung...

Thứ ba, 28/07/2015


Tiêu điểm

Video nổi bật

×