Đề cử nữ sinh viên tiêu biểu năm 2017


Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan xét trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên đoàn viên đang học từ năm thứ 3 trở lên, hệ đại học chính quy ở Việt Nam, có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí, nhằm khuyến khích nữ sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu ở các ngành kỹ thuật, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thi Ngọc Thịnh gặp gỡ, tuyên dương tài năng trẻ Quả Cầu vàng và Nữ sinh viên tiêu biểu năm 2016 tại Phủ Chủ tịch

Năm 2017, Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật lần thứ XIX được trao tối đa cho 20 nữ sinh viên với Phần thưởng gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và học bổng bằng tiền mặt.

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (cơ quan Thường trực Phần thưởng) trân trọng thông báo và đề nghị Quý trường đại học, học viện chọn lựa, giới thiệu nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật tham dự xét nhận Phần thưởng theo Quy chế gửi kèm.

Hồ sơ và công văn giới thiệu đề nghị gửi về Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trước ngày 31/10/2017 qua cơ quan Thường trực Phần thưởng: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung ương Đoàn, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; Fax: (024)35770253; Điện thoại: (024)35772351 hoặc 0918023066 (đ/c Lê Thị Hải Linh); Email: tainangviet.twd@gmail.com.

Quy chế phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân
 
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC PHẦN THƯỞNGTags
Tiêu điểm
Top