Đề cử Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ 2018


TAINANGVIET.vn - Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan xét trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật, gồm: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí, nhằm khuyến khích nữ sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu ở các ngành kỹ thuật, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Năm 2018, Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ được trao tối đa cho 20 nữ sinh viên thuộc các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử và Cơ khí. Mỗi nữ sinh viên được trao tặng Phần thưởng sẽ được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm theo phần thưởng bằng tiền mặt.

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (cơ quan Thường trực Phần thưởng) trân trọng thông báo và đề nghị Quý Nhà trường chọn lựa, giới thiệu nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật tham dự xét nhận Phần thưởng theo Quy chế gửi kèm (Các biểu mẫu liên quan, vui lòng tải về tại Cổng TTĐT Tài năng trẻ Quốc gia, địa chỉ: http://tainangviet.vn).

Hồ sơ và công văn giới thiệu đề nghị gửi về Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trước ngày 30/11/2018 qua cơ quan thường trực Phần thưởng: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung ương Đoàn, số 7 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội; Fax: (024)35770253 ; Điện thoại : (024)35772351 hoặc 0936441976 (đ/c Tống Mạnh Hùng); Email: tainangviet.twd@gmail.com.
 
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC PHẦN THƯỞNG
Quy chế phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu
Mẫu báo cáo thành tích cá nhânTags
Tiêu điểm
Top