Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2020


Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Quốc gia, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2003 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trao tặng Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng hàng năm tôn vinh 10 tài năng trẻ không quá 35 tuổi có thành tích đặc biệt xuất sắc về khoa học công nghệ nhằm cổ vũ phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 


Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2020 tiếp tục được triển khai thực hiện theo Công văn số 5099-CV/TWĐTN-KHCN ngày 08/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12/2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng gồm Công văn giới thiệu của cơ quan, đơn vị (bản scan, có ký tên, đóng dấu) và thành tích của các ứng viên đăng ký trực tuyến trước ngày 01/10/2020 tại http://qcv.tainangviet.vn/.

Các văn bản mẫu và quy chế xem tại: http://tainangviet.vn/thu-vien-doc35/

Cơ quan thường trực Giải thưởng: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Email: tainangviet.twd@gmail.com. Điện thoại: 093 644 1976 (TS Tống Mạnh Hùng).
 
Cơ quan thường trực Giải thưởng
 
Download văn bản liên quan tại đâyTags
Tiêu điểm
Top