Về Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ

Về Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ
Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện chức năng tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ...
Tiêu điểm
Top