Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Vòng sơ khảo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, 2021


Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021 thông báo Danh sách thí sinh, đội thi tự do tính đến thời điểm hiện tại (danh sách tiếp tục được cập nhật tại đây)

Các thí sinh, đội thi hoàn tất đăng ký, cụ thể:

Sau khi được Ban Tổ chức thông báo đã đăng ký thành công, thí sinh gửi kinh phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản:

Tên tài khoản nhận: TRUNG TÂM PTRIEN KHCN VA TAI NANG TRE

Số tài khoản nhận: 1020691987

Mở tại: Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Thành

Nội dung chuyển khoản: THT2021_[tỉnh, thành]_[mã số]_[họ&tên]_[sđt liên lạc]

(Ví dụ: THT2021_HANOI_A-45_NGUYEN VAN A_0912345678
Trong đó A-45 là số thứ tự trong danh sách đăng ký do BTC cung cấp)
BAN TỔ CHỨCTags
Tiêu điểm
Top