Phát động Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2021


TAINANGTRE.vn - Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành phối hợp tổ chức từ năm 1999 nhằm tuyên dương những nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, góp phần đào tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, có chất lượng phục vụ phát triển đất nước.Năm 2021, Phần thưởng tiếp tục được triển khai đến nữ sinh viên là đoàn viên đang học từ năm thứ 3 trở lên, hệ đại học chính quy tại Việt Nam thuộc các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí.


Hồ sơ tham dự Phần thưởng gồm công văn giới thiệu của nhà trường (bản scan, có ký tên, đóng dấu), thành tích của ứng viên được giới thiệu. Đề nghị ứng viên đăng ký hồ sơ trực tuyến tại http://ptns.tainangviet.vn trước ngày 31/10/2021.

Thông tin vui lòng liên hệ: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; website: http://tainangviet.vn, email: tainangviet.twd@gmail.com; Điện thoại: 0918 023 066 (đồng chí  Lê Thị Hải Linh).

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát - Nhãn hàng Dr. Thanh là Nhà tài trợ và Trường Đại học Phenikaa là Đơn vị đồng hành của Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ.
Đơn vị thường trực Phần thưởng
 
Download Công văn và Quy chế tại đây


 Tags
Tiêu điểm
Top