Kế hoạch Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng (2003 - 2023) và triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023

Thứ hai, 06/03/2023

TAINANGVIET.vn - Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng (2003-2023), lễ trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2023

TAINANGVIET.vn - Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng (2003-2023), lễ trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2023.Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, công tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ; từ đó kết nối, hỗ trợ, bồi dưỡng, phát huy các tài năng trẻ phục vụ công cuộc phát triển đất nước và tạo động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng (2003-2023), lễ trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2023.

Hướng tới kỷ niệm 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức, cụ thể như: Cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng; Chương trình “Cafe sáng cùng tài năng trẻ KHCN” trên nền tảng số; Chương trình “Cafe sáng cùng tài năng trẻ KHCN” trên nền tảng số; Gặp gỡ các thế hệ tài năng trẻ đạt Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng giai đoạn 2003-2023; Xây dựng kỷ yếu 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam 2023; GALA 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2023. 

Bên cạnh đó, nhằm phát hiện, tôn vinh các thanh thiếu niên tài năng trong lĩnh vực KHCN, đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng KHCN, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2023 tiếp tục được triển khai.  (Nội dung chi tiết theo bản Kế hoạch đính kèm)


Chi tiết đề nghị liên hệ đơn vị thường trực các giải thưởng: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (đồng chí Tống Mạnh Hùng, số điện thoại: 0936441976, email: tainangviet.twd@gmail.com).
 

CYTAST - ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC


Kế hoạch chi tiết download tại đây

 


Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×