Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024

Thứ hai, 18/03/2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học công nghệ (KHCN) Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024.
1. Công tác triển khai các giải thưởng
 
- Tổ chức phát động Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2024 (tháng 4/2024). Thời hạn đăng ký xét chọn: trước ngày 15/8/2024
- Tham mưu sửa đổi Quy chế và phát động Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024 (tháng 5/2024). Thời gian đăng ký xét chọn: trước ngày 20/9/2024.
 
2. Công tác tổng hợp hồ sơ, xét chọn các giải thưởng
 
- Thành lập Ban thư ký, Hội đồng Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024 (hoàn thành trước ngày 01/06/2024).
- Lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng hoàn thiện phương pháp tính điểm đánh giá xét chọn Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam 2024 (hoàn thành trước ngày 01/08/2024).
- Thu thập, tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng (hoàn thành trước ngày 25/8/2024) và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024 (hoàn thành trước ngày 30/9/2024)
- Hoàn thiện phần mềm bình chọn của thành viên Hội đồng Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng (hoàn thành trước ngày 01/9/2024) và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024 (hoàn thành trước ngày 01/10/2024)
- Tổ chức họp Ban thư ký Giải thưởng (hoàn thành trước ngày 30/8/2024), Hội đồng Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng lần thứ nhất (hoàn thành trước ngày 10/9/2024) và công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng (hoàn thành trước ngày 30/9/2024); họp Hội đồng Giải thưởng lần thứ hai và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam 2024 (hoàn thành trước ngày 15/10/2024).
 
3. Công tác tuyên truyền về các giải thưởng
 
- Triển khai tuyên truyền về các giải thưởng trên các fanpages của Trung tâm và Trung ương Đoàn; thiết kế thi công các sản phẩm tuyên truyền trực quan tại nơi tổ chức Lễ trao giải thưởng.
- Phối hợp các cơ quan, báo chí viết, giới thiệu tuyên tuyền về các giải thưởng và các tấm gương đạt các giải thưởng năm 2024.
- Thiết kế, biên tập và in Kỷ yếu các Giải thưởng năm 2024 (hoàn thành trước ngày 10/11/2024).
- Xây dựng phóng sự về công tác triển khai Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2024 phát tại Lễ trao giải (hoàn thành trước ngày 15/11/2024).
- Xây dựng Clip công tác triển khai Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024 phát tại Lễ trao giải (hoàn thành trước ngày 15/11/2024).
 
4. Tổ chức Lễ trao các Giải thưởng
 
- Lễ tổng kết và trao các Giải thưởng dự kiến diễn ra ngày 30/11/2024 tại Hà Nội.
- Xây dựng chương trình, kịch bản Lễ trao các Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024 (hoàn thành trước ngày 20/10/2024).
- Tham mưu khen thưởng, chuẩn bị Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, bằng khen, Giấy chứng nhận, Biểu trưng Quả Cầu Vàng, Biểu trưng Giải thưởng Nữ sinh năm 2024 (hoàn thành trước ngày 05/11/2024).
- Xây dựng phóng sự triển khai Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2024 phát tại Lễ trao giải (hoàn thành trước ngày 10/11/2024).
- Xây dựng Clip công tác triển khai Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024 phát tại Lễ trao giải (hoàn thành trước ngày 10/11/2024).
- Bố trí phương tiện đưa, đón; nơi ăn, nghỉ của các cá nhân nhận các giải thưởng năm 2024 (hoàn thành trước ngày 10/11/2024).
- Thông báo kết quả và gửi thư mời các cá nhân đạt Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN năm 2024 tham dự Lễ trao giải (hoàn thành trước ngày 15/11/2024)
- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, chương trình nghệ thuật, phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ trao các giải thưởng,…(hoàn thành trước ngày 15/11/2024)
 
5. Tổ chức các hoạt động kết nối và phát huy các thế hệ Quả Cầu Vàng

- Tổ chức các chương trình "Science Zone - Nghiên cứu khoa học cùng Quả Cầu Vàng", các khóa học hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học (KEY OF RMIS) nhằm phát huy các thế hệ Quả Cầu Vàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học, viết bài báo quốc tế cho học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ.
- Nghiên cứu phương thức duy trì kết nối, phát huy các thế hệ tài năng trẻ Quả Cầu Vàng, hình thành mạng lưới các thế hệ Quả Cầu Vàng, làm nòng cốt xây dựng và phát triển Mạng lưới Tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu.

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẢI TẠI ĐÂY
 
CYTAST

Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×