Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VIII, năm 2021


TAINANGVIET.vn - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VIII, năm 2021, cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nhằm nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trẻ; góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng CNTT và rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ công tác của cán bộ, công chức trẻ.

2. Yêu cầu
Hội thi được tổ chức đảm bảo thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả và an toàn.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng
Thí sinh tham gia Hội thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không quá 35 tuổi (trừ thí sinh đã đạt giải Nhất Hội thi tin học khối cán bộ công trẻ toàn quốc những năm trước).

2. Thời gian
- Hội thi cấp tỉnh thực hiện hoàn thành trước ngày 11/10/2021.
- Đăng ký tham gia Hội thi toàn quốc ngày 15/10/2021.
- Hội thi toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021.

3. Địa điểm tổ chức Hội thi toàn quốc
Hội thi toàn quốc dự kiến được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh.

III. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ HỘI THI

1. Nội dung thi
- Kiến thức, kỹ năng thực hành đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, chuẩn kỹ năng tin học văn phòng quốc tế của Microsoft (MOS).

2. Thể lệ Hội thi
Có Thể lệ Hội thi ban hành kèm theo Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban coi thi, Ban Giám khảo gồm đại diện Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh, cơ sở đăng cai tổ chức Hội thi và các cán bộ, chuyên gia.
- Giao Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi; có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất; tham mưu các văn bản hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện với Ban Tổ chức Hội thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
- Các ban, Văn phòng Trung ương Đoàn chỉ đạo, đôn đốc các tỉnh, thành Đoàn trong cụm thi đua do đơn vị mình phụ trách tổ chức Hội thi cấp tỉnh và tham gia Hội thi toàn quốc đảm bảo các yêu cầu đề ra.
- Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Website Trung ương Đoàn, Cổng TTĐT Tài năng trẻ Quốc gia, Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Hội thi và phản ánh các hoạt động hưởng ứng Hội thi ở cơ sở.

2. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam
Phối hợp tổ chức Hội thi toàn quốc, cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức Hội thi; chỉ đạo hệ thống ngành dọc tuyên truyền, hỗ trợ chuyên môn, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức Hội thi cấp tỉnh.

3. Đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh
Phối hợp tổ chức Hội thi toàn quốc, cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức Hội thi. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với tỉnh Đoàn trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ cơ sở vật chất tổ chức Hội thi toàn quốc và các hoạt động khác trong khuôn khổ Vòng Chung kết Hội thi toàn quốc.

4. Đề nghị Công ty IIG Việt Nam
- Hỗ trợ hội thi cấp tỉnh lựa chọn thi bằng phần mềm Gmetrix MOS.
- Hỗ trợ kỹ thuật, nội dung bài thi các bảng E, P, W và các điều kiện đảm bảo tổ chức Hội thi toàn quốc.

5. Tỉnh đoàn Tây Ninh và cơ sở đăng cai tổ chức Hội thi
Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật (máy vi tính, máy chiếu, phòng thi, hội trường, điện, nước, lực lượng coi thi...) phục vụ Hội thi, đảm bảo chất lượng, an toàn.

6. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
- Tổ chức Hội thi cấp tỉnh phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, đồng thời thông qua Hội thi tạo phong trào học tập, ứng dụng CNTT rộng rãi trong thanh thiếu nhi.
- Tuyển chọn, thành lập đội tuyển đăng ký với Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc. Tổ chức ôn luyện cho các thí sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham dự Hội thi toàn quốc.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: (024) 3577 2353 hoặc 0988086273 (đồng chí Nguyễn Sỹ Vinh), Email: tainangviet.twd@gmail.com, Website: http://tainangviet.vn.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI
 
Kế hoạch và thể lệ download tại đây
Phiếu Đăng ký dự thi download tại đây.Tags
Tiêu điểm
Top