Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, năm 2021


TAINANGVIET.vn - Thực hiện chương trình phối hợp Liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong dịch bệnh Covid-19.

- Trang bị kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, miền núi, góp phần hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

- Tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

2. Yêu cầu

- Nội dung tập huấn gắn với thực tiễn của địa phương, của vùng, phù hợp với nhu cầu của thanh niên.

- Các lớp tập huấn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 tại địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm nguồn lực.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Kiến thức về ứng dụng khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi, trồng trọt, phương pháp phát triển kinh tế trong nông nghiệp.

2. Kiến thức và các quy trình, thủ tục liên quan đến quá trình xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, bản quyền sáng tạo.

3. Kiến thức về bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

4. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

III. TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN

1. Lớp tập huấn trực tuyến

1.1. Đối tượng tham gia

Là cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp sản xuất tại cơ sở; chủ trang trại, mô hình kinh tế; thành viên các câu lạc bộ khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư, nhóm thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp,…có nhu cầu trang bị kiến thức, phương pháp ứng dụng khoa học, công nghệ vào khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế.

1.2. Phương thức

Lớp tập huấn diễn ra trực tuyến trên nền tảng do Ban Tổ chức lớp học bố trí và cung cấp cho học viên. Học viên chuẩn bị thiết bị thông minh và kết nối internet để đăng nhập vào hệ thống để tham dự tập huấn tại nơi cư trú.

1.3. Thời lượng, số lượng học viên              
               

- Thời lượng: 3 buổi/ lớp.
- Số lượng: 8 lớp, mỗi lớp 50 - 70 người

1.4. Thời gian, địa điểm

- Lớp thứ 1:
+ Thời gian: Ngày 13 và 14/9/2021
+ Địa điểm: các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

- Lớp thứ 2:
+ Thời gian: Ngày 16 và 17/9/2021
+ Địa điểm:  các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

- Lớp thứ 3:
+ Thời gian: Ngày 20 và 21/9/2021
+ Địa điểm: các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.

- Lớp thứ 4:
+ Thời gian: Ngày 23 và 24/9/2021
+ Địa điểm: các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

- Lớp thứ 5:
+ Thời gian: Ngày 27 và 28/9/2021
+ Địa điểm: các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang
 
- Lớp thứ 6:
+ Thời gian: Ngày 30/9 và 01/10/2021
+ Địa điểm: các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long.

- Lớp thứ 7:
+ Thời gian: Ngày 04 và 05/10/2021
+ Địa điểm: các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang

- Lớp thứ 8:
+ Thời gian: Ngày 07 và 08/10/2021
+ Địa điểm: các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

2. Lớp tập huấn trực tiếp

2.1. Đối tượng tham gia

 Là cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp sản xuất tại cơ sở; chủ trang trại, mô hình kinh tế; thành viên các câu lạc bộ khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư, nhóm thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp,…(không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) có nhu cầu trang bị kiến thức, phương pháp ứng dụng khoa học, công nghệ vào khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế.

2.2. Phương thức

Tập huấn trực tiếp tại địa phương, gắn các kiến thức, kỹ năng với tìm hiểu mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên địa bàn.

2.3. Thời lượng, số lượng học viên

- Thời lượng: 03 ngày/1 lớp
- Số lượng: 02 lớp, mỗi lớp 50 - 60 người.

2.4. Thời gian, địa điểm

- Lớp thứ 1:
- Thời gian: Dự kiến vào các ngày 12, 13, 14/10/2021
- Địa điểm: Tỉnh Hà Nam

- Lớp thứ 2:
- Thời gian: Dự kiến vào các ngày  20, 21,22/10/2021
- Địa điểm: Tỉnh Cao Bằng.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn lấy từ nguồn kinh phí được ngân sách Nhà nước cấp thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Khoa học công nghệ

- Thường trực triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHCN, hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

- Liên hệ giảng viên ở trung ương và địa phương chuẩn bị nội dung sát thực để tham gia giảng dạy các lớp học. Phối hợp với các tỉnh mời cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đảm bảo thành phần, số lượng tham gia lớp học.

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo (kỹ thuật, hậu cần,…) để tổ chức lớp học trực tuyến và trực tiếp phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các lớp tập huấn. Thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định.

2. Văn phòng

- Phối hợp với Phòng Khoa học, Công nghệ đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ để tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến.

- Bộ phận kế toán hướng dẫn, phối hợp xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức các lớp tập huấn theo quy định.

3. Đề nghị các tỉnh Đoàn có học viên tham gia các lớp tập huấn

- Thông báo để đoàn viên, thanh niên có nhu cầu tập huấn được biết. Giới thiệu đại biểu tham dự lớp tập huấn đúng thành đối tượng.

- Đối với lớp học trực tuyến: Thông báo để học viên chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại thông minh và đường truyền internet để tham gia lớp học.

- Đối với lớp học trực tiếp: Phối hợp với Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ chuẩn bị các điều kiện vật chất đảm bảo tổ chức lớp học (hội trường, địa điểm ăn, nghỉ, mô hình tham quan,…). Đề xuất nội dung tập huấn phù hợp, thiết thực với thanh niên địa phương; liên hệ, mời báo cáo viên tại địa phương.
 
BAN TỔ CHỨCTags
Tiêu điểm
Top