Trái Đất đã trải qua ngày ngắn nhất lịch sử

Trái Đất đã trải qua ngày ngắn nhất lịch sử
Thứ tư ngày 29/6/2022 ngắn hơn 1,59 mili giây so với một ngày 24 tiếng tròn, kể từ khi các nhà khoa học bắt đầu sử dụng đồng hồ nguyên tử để đo tốc độ quay của Trái Đất.
Tiêu điểm
Top