Khóa học hướng dẫn kỹ năng Nghiên cứu Khoa học KEY OF RMIS năm 2022

Thứ hai, 25/04/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt; Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ ban hành Kế hoạch tổ chức Khóa hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên “KEY OF RMIS” năm 2022 với khẩu hiệu “Chạm khoa học, mở đam mê”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt; Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ ban hành Kế hoạch tổ chức Khóa hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên “KEY OF RMIS” năm 2022 với khẩu hiệu “Chạm khoa học, mở đam mê”I. MỤC ĐÍCH – ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích
- Tạo thêm động lực, hứng thú, say mê, thúc đẩy sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.
- Hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu khoa học hiệu quả; cung cấp kiến thức cùng bộ kỹ năng trong nghiên cứu khoa học như: kỹ năng tìm kiếm nguồn tài liệu, kỹ năng xây dựng đề cương, kỹ năng viết bài báo khoa học,….
- Khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.
2. Đối tượng tham gia
Sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện trên trên cả nước và các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu về kỹ năng nghiên cứu khoa học

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Quy mô lớp
- Lớp cơ bản số lượng dự kiến: tối đa 300 học viên/1 khóa học.
- Lớp nâng cao số lượng dự kiến: tối đa 70 học viên/ 1 khóa học
2. Thời gian tổ chức
- Dự kiến 8 khóa học cơ bản diễn ra trong tháng 4 và tháng 5/2022
- Dự kiến 2 khóa nâng cao diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 
(Chi tiết lịch học nêu tại Phụ lục 1)
3. Hình thức tổ chức
- Mỗi khóa học bao gồm các buổi học diễn ra trong khung giờ 9h00 – 10h30 hoặc 15h00 – 16h30 hoặc 20h – 21h30. Học viên được lựa chọn và đăng ký khung giờ phù hợp
- Các khóa học được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Webex
- Các khóa học được tuyển sinh liên tục, bộ phận tư vấn tuyển sinh tư vấn sắp xếp thời gian phù hợp với điều kiện thực tế

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung
1.1. Đối với lớp cơ bản
- Hướng dẫn kỹ năng lên ý tưởng nghiên cứu khoa học và xác định tính mới của đề tài; thiết kế, xây dựng đề cương nghiên cứu; kỹ năng tìm kiếm nguồn tài liệu tham khảo,…
- Bí quyết viết báo cáo khoa học và thuyết trình nghiên cứu hiệu quả
- Chia sẻ, giải đáp các vấn đề đang gặp phải của sinh viên khi tham gia nghiên cứu
 1.2. Đối với lớp nâng cao
- Khối Khoa học xã hội
+ Hướng dẫn sử dụng phần mềm xử lý số liệu SPSS
+ Trang bị các kiến thức và kỹ năng, quy trình cơ bản để viết một bài báo khoa học công bố trên các tạp chí và chuyên san.
- Khối Khoa học Tự nhiên
+ Hướng dẫn sử dụng phần mềm MODDE 5.0
+ Trang bị các kiến thức và kỹ năng, quy trình cơ bản để viết một bài báo khoa học công bố trên các tạp chí và chuyên san.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài năng trẻ
- Thường trực triển khai Kế hoạch tổ chức các Khóa học phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên “KEY OF RMIS” năm 2022.
- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo (kỹ thuật, cơ sở vật chất, hậu cần,…) để tổ chức lớp học trực tuyến, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và an toàn.
- Thực hiện truyền thông về khóa học.
- Tổng hợp đăng ký tham gia khóa học, bố trí học viên phù hợp với quy mô lớp và đăng ký của học viên.
- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, báo cáo tiến độ công việc với Giám đốc Trung tâm.
- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các lớp tập huấn. Thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định.
2. Phòng Khoa học công nghệ: Phối hợp, hỗ trợ Phòng Tài năng trẻ chuẩn bị hạ tầng công nghệ để tổ chức các Khóa học trực tuyến.
3. Văn Phòng
- Phối hợp với Phòng Tài năng trẻ đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các Khóa học trực tuyến.
- Bộ phận kế toán hướng dẫn, phối hợp xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức các Khóa học theo quy định.
Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: (024) 35772351 hoặc 0983.130.699 (đồng chí Hoàng Thị Thảo), Email: khoahocppnckh@gmail.com.
                                                                                                   
                                                                                                     CYTAST_BAN TỔ CHỨC KHÓA HỌC

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×