Giải thưởng - Hội thi


Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022

Thứ sáu, 30/09/2022

TAINANGVIET.vn – 07 ứng viên lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.
TAINANGVIET.vn – 07 ứng viên lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.

Với những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, nhiều công trình khoa học, có các công bố chất lượng cao thuộc danh mục Q1, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và các công trình khoa học ứng dụng thực tiễn 07 ứng viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa đã lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.

TS. Đoàn Văn Sáng
Năm sinh: 1988
Đơn vị công tác: Lữ đoàn 171, BTL Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quânTS. Đoàn Văn Sáng đang nghiên cứu xây dựng phần mềm tự động nhận dạng mục tiêu thủy âm sử dụng trí tuệ nhân tạo.

- 13 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 8 bài báo thuộc danh mục Q1 (03 bài là tác giả chính), đồng tác giả 03 bài báo thuộc danh mục Q2, đồng tác giải 02 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus.
- 10 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (07 bài là tác giả chính).
- 27 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế. Trong đó: 23 bài báo đăng trên hội thảo quốc tế Q4 (8 bài là tác giả chính), 04 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế (03 bài là tác giả chính)
- 03 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia (02 bài là tác giả chính)
- Chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu.
- Là đồng tác giả 01 sáng kiến khoa học công nghệ được ứng dụng phạm vi đơn vị (Thiết kế, chế tạo thiết bị ghi dữ liệu hình ảnh, âm thanh của tổ hợp thủy âm MTK-40 trên tàu kilo 636).TS. Lê Phạm Tuyên
Năm sinh: 1990
Đơn vị công tác: Trưởng nhóm nghiên cứu giải thuật, phòng nghiên cứu và phát triển, công ty AgileSoDA

TS. Lê Phạm Tuyên đang thuyết trình tại Asian Tech Summit 2019

- 10 bằng độc quyền sáng chế được bảo hộ tại Hàn Quốc.
- 07 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: tác giả chính 03 bài báo thuộc danh mục Q1, 4 bài báo thuộc danh mục Q2 (2 bài là tác giả chính).
- Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước.
- 20 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế. Trong đó: 6 bài báo đăng trên hội thảo quốc tế Q4 (3 bài là tác giả chính), tác giả chính 2 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế, 12 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia (3 bài là tác giả chính). 
 
 
TS. Nguyễn Gia Trí
Năm sinh: 1988

Đơn vị công tác: Trường Đại học FPT


TS. Nguyễn Gia Trí hướng dẫn nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

- 31 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 12 bài báo thuộc danh mục Q1 (4 bài là tác giả chính), 14 bài báo thuộc danh mục Q2 (4 bài là tác giả chính), 3 bài báo thuộc danh mục Q3 (1 bài là tác giả chính), 2 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus (1 bài là tác giả chính).
- 7 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế. Trong đó: đồng tác giả 01 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo/hội nghị quốc tế (Oral presentation), 6 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế (3 bài là tác giả chính). 
 
 
TS. Trần Đăng Hòa
Năm sinh: 1987

Đơn vị công tác: Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia Kumoh (KIT), Hàn Quốc


TS. Trần Đăng Hòa tham gia báo cáo tại hội nghị khoa học WFCS năm 2018

- 13 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 9 bài báo thuộc danh mục Q1 (8 bài là tác giả chính), 4 bài báo thuộc danh mục Q2 (3 bài là tác giả chính).
- 12 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế. Trong đó: tác giả chính 1 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo/hội nghị quốc tế (Oral presentation), 11 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế (10 bài là tác giả chính)
- Tác giả của 01 sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực xét thưởng được NXB Spinger xuất bản (Chuẩn ISSN). 
 
 
TS. Lê Thanh Long
Năm sinh: 1988

Đơn vị công tác: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

TS. Lê Thanh Long thiết kê mô hình trên máy tính

- 11 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 4 bài báo (là tác giả chính) thuộc danh mục Q1, 2 bài báo thuộc danh mục Q2 (1 bài là tác giả chính), 1 bài báo (là tác giả chính) thuộc danh mục Q3), 4 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus (2 bài là tác giả chính).
- 13 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (10 bài là tác giả chính).
- 10 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế. Trong đó: 1 báo cáo khoa học xuất sắc (là tác giả chính) tại hội nghị quốc tế (Oral presentation), 9 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế (4 bài là tác giả chính).
- 3 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia (1 bài là tác giả chính).
- Chủ trì 4 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó: 1 đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ nhiệm đề tài), đồng chủ trì 1 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu đạt yêu cầu, đồng chủ trì 2 đề tài cấp Cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu.
- Tác giả của 1 sách chuyển khảo được NXB Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2019.
- 01 sản phẩm khoa học công nghệ (Hệ thống IoT Check in Bách Khoa) được ứng dụng thực tế.
- 01 Giải Nhất lĩnh vực Cơ khí – Cuộc thi Nhà nghiên cứu Khoa học Việt Nam xuất sắc tại Đài Loan năm 2016. 
 
 
TS. Lương Văn Thiện
Năm sinh: 1992

Đơn vị công tác: Trường Đại học Phenikaa


TS. Lương Văn Thiện trình bày các kết quả nghiên cứu


- 19 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 18 bài báo thuộc danh mục Q1 (10 bài là tác giả chính), tác giả chính 1 bài báo thuộc danh mục Q2 .
- Tác giả chính của 10 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế.
- 01 sản phẩm khoa học công nghệ (Giải pháp Trí tuệ nhân tạo phát hiện bất thường trong chuỗi thời gian (ADT) được ứng dụng thực tế. 
 
 
TS. Nguyễn Văn Trường
Năm sinh: 1988

Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội


TS. Nguyễn Văn Trường tham dự Hội nghị quốc tế tại Đài Loan

- 24 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 4 bài báo thuộc danh mục Q1 (1 bài là tác giả chính), 5 bài báo thuộc danh mục Q2 (4 bài là tác giả chính), 11 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus (6 bài là tác giả chính).
- 4 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (3 bài là tác giả chính).
- 15 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế. Trong đó: đồng tác giả 1 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo/hội nghị quốc tế (Oral presentation), 12 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế (5 bài là tác giả chính), 2 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia (1 bài là tác giả chính)
- Chủ nhiệm 1 đề tài cấp Nhà nướcđã nghiệm thu đạt yêu cầu
- Tác giả của 1 sách giáo trình được NXB Khoa học và Kỹ thuật phát hành (Robot Công nghiệp).
- 01 Giải thưởng sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VIII năm 2015. 
Nhất Mai

Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×