Phát động Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022

Phát động Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022
Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành phối hợp tổ chức từ năm 1999 nhằm tuyên dương những nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, góp phần đào tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, có chất lượng phục vụ phát triển...

Cô nữ sinh tìm thấy đam mê từ những dòng code

Cô nữ sinh tìm thấy đam mê từ những dòng code
TAINANGVIET.vn-Từng đỗ thủ khoa và theo học ngành Kinh doanh quốc tế tại Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên nhưng cô nữ sinh Đinh Thanh Hiền vẫn luôn trăn trở với đam mê của chính mình trong suốt một năm học và rồi tình cờ tìm thấy lại niềm đam mê với ngành công nghệ thông tin từ những dòng code đầu tiên.

Phát động Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2021

Phát động Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu  trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2021
TAINANGTRE.vn - Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành phối hợp tổ chức từ năm 1999 nhằm tuyên dương những nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù

Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2020

Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2020
Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức từ năm 1999 nhằm tuyên dương, động viên các nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ
Tiêu điểm
Top