Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2020


Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức từ năm 1999 nhằm tuyên dương, động viên các nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công hiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020 tiếp tục được triển khai thực hiện dành cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ thuộc các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí.

Hồ sơ tham dự Phần thưởng gồm Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu) và các thông tin liên quan ứng viên đăng ký trực tuyến trước ngày 25/10/2020 tại http://ptns.tainangviet.vn/.

Các văn bản mẫu và quy chế xem tại: http://tainangviet.vn/thu-vien-doc35/

Cơ quan thường trực Giải thưởng: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Email: tainangviet.twd@gmail.com. Điện thoại: 091 802 3066 (Đ/c Lê Thị Hải Linh).
 
Cơ quan thường trực Phần thưởng
 
Download văn bản liên quan tại đây
 Tags
Tiêu điểm
Top