Giải thưởng - Hội thi


Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng 2021

Thứ hai, 23/08/2021

TAINANGVIET.vn - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng Quốc gia, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2003 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phát hiện, tôn vinh 10 tài năng trẻ Việt Nam
TAINANGVIET.vn - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng Quốc gia, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2003 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phát hiện, tôn vinh 10 tài năng trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ các tài năng trẻ đạt Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2016 tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Cytast

Năm 2021 với tên gọi Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng (trước là Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng) có nhiều đổi mới, bổ sung, mở rộng các ngành trong từng lĩnh vực xét giải nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên Quốc gia; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ số, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Quốc gia số, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Chính phủ giai đoạn (2020-2030).

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2021 được triển khai thực hiện theo Công văn số 7760-CV/TWĐTN-KHCN ngày 19/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 11, Quy chế Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng. Việc đăng ký tham gia Giải thưởng được thực hiện trực tuyến tại http://qcv.tainangviet.vn trước ngày 15/10/2021.

Thông tin liên hệ đơn vị thường trực Giải thưởng: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. (TS. Tống Mạnh Hùng, ĐT: 0936441976, Email: tomahu.dtn@gmail.com).

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát - Nhãn hàng Dr. Thanh là Nhà tài trợ và Trường Đại học Phenikaa là Đơn vị đồng hành của Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ.
 
Đơn vị thường trực Giải thưởng

Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×