Mô hình đào tạo 9+: Hướng mở cho giáo dục nghề nghiệp

487
Mô hình đào tạo 9+: Hướng mở cho giáo dục nghề nghiệp
Ngày càng có nhiều học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh quan tâm theo học nghề và học văn hóa chính quy tại các trường cao đẳng (mô hình đào tạo 9+). Đây cũng chính là bước đi đúng đắn, hiệu quả của các trường trong mô hình đào tạo kép hiện nay.
Tiêu điểm
Top