Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, năm 2021

1074
Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, năm 2021
Thực hiện chương trình phối hợp Liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2021.

Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ trong thanh thiếu nhi đến năm 2030

1837
Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ trong thanh thiếu nhi đến năm 2030
Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ trong thanh thiếu nhi đến năm 2030

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới năm 2018

1617
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới năm 2018
Thực hiện chương trình hợp tác với tổ chức giáo dục IIG Việt Nam giai đoạn 2018-2020, trên cở sở thống nhất ý kiến của cơ quan phối hợp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018.

Kế hoạch tổ chức các Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017

11663
Kế hoạch tổ chức các Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các cơ quan phối hợp (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam), Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ...

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ và Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2016

4794
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ  và Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2016
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các cơ quan phối hợp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXII và Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần thứ IV...

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần III - năm 2015

3875
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần III - năm 2015
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đơn vị phối hợp tổ chức (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam), Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần III – năm 2015, cụ thể như sau

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần XXI - năm 2015

3039
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần XXI - năm 2015

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đơn vị phối hợp tổ chức Hội thi (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam), Ban Bí thư Trung...

Tiêu điểm
Top