THỂ LỆ VÒNG THI TRUYỀN CẢM HỨNG KÌ THI TÀI NĂNG IELTS LẦN THỨ I

THỂ LỆ VÒNG THI TRUYỀN CẢM HỨNG KÌ THI TÀI NĂNG IELTS LẦN  THỨ I
Vòng Thi truyền cảm hứng là một phần thi đồng hành của kỳ thi Tài năng IELTS, với mong muốn chia sẻ, truyền cảm hứng, tạo động lực học tiếng Anh đối với các bạn trẻ tại Việt Nam. Kết quả của Vòng thi Truyền cảm hứng không ảnh hưởng tới kết quả Kỳ thi Tài năng IELTS.
Tiêu điểm
Top