Chương trình Vòng chung khảo VMIG 2015

Chương trình Vòng chung khảo VMIG 2015
CYTAST - Vòng chung khảo Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo 2015 sẽ được tổ chức ngày 21-22/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 16 sản phẩm xuất sắc nhất được lưa chọn từ Vòng sơ khảo...
Tiêu điểm
Top