Thanh niên giương cao ngọn cờ chuyển đổi số


Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện. Người làm tốt nhất là thanh niên. Thanh niên Việt Nam hãy cầm lấy ngọn cờ chuyển đổi số, biến Việt Nam thành quốc gia số thịnh vượng.

Chiều 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đoàn, Bộ Thông tin và truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2026.
  

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch UBQG về chuyển đổi số và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn chủ trì Lễ ký kết.
 

Cùng dự có đồng chí đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.
 


 

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội, chuyển sinh hoạt của Đoàn thanh niên lên môi trường số. Đồng thời, tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực số.
 

Giai đoạn 2022 - 2026, hai bên thống nhất phối hợp hoạt động trên 6 nội dung chính: Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam; phối hợp quản lý báo chí, xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; phối hợp thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông; phối hợp thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phối hợp nâng cao năng lực công dân toàn cầu và thúc đẩy hội nhập quốc tế.
 

Thanh niên là người làm tốt nhất chuyển đổi số
 

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TTTT cho rằng, chuyển đổi số chính là sự hội tụ của khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo. Đây là động lực để phát triển, đưa Việt Nam có thể trở thành nước phát triển, hùng cường thịnh vượng, sánh vai cường quốc năm châu. Đây chính là khát vọng Việt Nam, khát vọng phát triển, là giấc mơ Việt Nam. 

 

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ ký kết
 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, giải phóng dân tộc không chỉ là giải phóng khỏi áp bức mà còn là giải phóng khỏi đói nghèo. Thanh niên đã đi đầu trong công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước, thì nay, sứ mệnh mới của thanh niên là đi đầu trong công cuộc giải phóng dân tộc khỏi đói nghèo và trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ này. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích thanh niên Việt Nam hãy cầm lấy ngọn cờ chuyển đổi số Việt Nam, biến Việt Nam thành quốc gia số thịnh vượng. Ngọn cờ này đủ lớn, đủ cao để hội tụ thanh niên. Ngọn cờ này đủ khát vọng để thanh niên sẵn sàng đi đầu, dấn thân, hy sinh. "Có lý tưởng lớn, có sứ mệnh cao và có niềm tin vào nó thì sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần cho thanh niên. Ngọn cờ cao sẽ hội tụ được mọi thanh niên, đoàn kết được 22 triệu thanh niên Việt Nam. Sức mạnh này sẽ là vô địch", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.
 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện. Chỉ khi nào toàn bộ người dân sử dụng các nền tảng số, các ứng dụng số để phục vụ việc làm ăn, sinh hoạt hàng ngày thì chuyển đổi số khi đó mới thành công. Rất nhiều nền tảng số, ứng dụng số đã được phát triển, việc bây giờ là sử dụng, là hướng dẫn người dân sử dụng. Chỉ có sử dụng số thì mới tạo ra thị trường số, mới có nền tảng số, ứng dụng số xuất sắc. Cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất lúc này là xây dựng các tổ công nghệ số cộng đồng đến mức thôn, tổ dân phố. Người làm tốt nhất là thanh niên. 
 

Sẽ thành lập ngay các tổ công nghệ số cộng đồng
 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu đối với Đoàn Thanh niên và thanh niên Việt Nam, đó là thanh niên phải xung kích đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, những nội dung trong chương trình phối hợp ký kết hôm nay là để thực hiện tốt các chỉ đạo này.
 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Lễ ký kết
 

Từ gợi ý của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, mô hình tổ công nghệ số cộng đồng hoàn toàn phù hợp với thanh niên. Sau chương trình, T.Ư Đoàn sẽ chỉ đạo thành lập ngay các tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai hoạt động nâng cao năng lực số cho người dân, đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với các mục tiêu trong chương trình phối hợp.
 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cam kết, Đoàn Thanh niên sẽ thực hiện chương trình phối hợp và tham gia vào quá trình chuyển đổi số chủ động, tích cực và có trách nhiệm nhất. Đoàn sẽ giương cao ngọn cờ trong chuyển đổi số; ngọn cờ càng cao thì sức hiệu triệu càng lớn, sức lan tỏa càng lớn và càng thu hút đông đảo các lực lượng thanh thiếu nhi Việt Nam cũng như các tầng lớp nhân dân thực hiện công cuộc chuyển đổi số và hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.
 


 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
 

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 3 đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Thông tin và truyền thông trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông" cho 10 đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.
 

Nội dung chính Chương trình Phối hợp:

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội, chuyển sinh hoạt của Đoàn thanh niên lên môi trường số. Đồng thời, tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực số.

Giai đoạn 2022 - 2026, hai bên thống nhất phối hợp hoạt động trên 6 nội dung chính:
- Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền;
- Phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam;
- Phối hợp quản lý báo chí, xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi;
- Phối hợp thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông;
- Phối hợp thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số;
- Phối hợp nâng cao năng lực công dân toàn cầu và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Tiêu điểm
Top