Thông báo kết quả xét chọn mô hình ứng dụng khoa học công nghệ năm 2022


Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Trung tâm, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ triển khai hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ. Sau khi triển khai văn bản, Trung tâm nhận được 14 mô hình của 09 tỉnh, thành Đoàn và 02 Tổng đội Thanh niên Xung phong gửi về đăng ký tham gia xét chọn.

Trung tâm đã thành lập Hội đồng xét chọn gồm đại diện Trung tâm, lãnh đạo một số ban Trung ương Đoàn và chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.  Ngày 16/6/2022 Hội đồng đánh giá đã họp, xét duyệt 14 mô hình, cùng với đó các chủ nhiệm mô hình phải trả lời một số câu hỏi của Hội đồng để làm rõ hơn các nội dung trong bản thuyết minh thông qua hình thức trực tuyến. Sau khi đánh giá dựa trên các tiêu chí của Quy chế xét chọn, Hội đồng lựa chọn 8 mô hình để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét hỗ trợ kinh phí. Các mô hình khác vì các lý do khác nhau như: tính khả thi chưa cao, khả năng nhân rộng trong thanh niên còn hạn chế, chưa có nhiều ứng dụng KHCN,… đã không được lựa chọn hỗ trợ.
 Hội đồng xét chọn mô hình


Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung tâm trân trọng thông báo các mô hình được hỗ trợ kinh phí triển khai trong năm 2022, cụ thể:
 

STT

Mô hình

Đơn vị

1.

Nuôi giun quế xử lý phân thải động vật tại nông thôn và kết hợp trồng trọt chăn nuôi gà sạch

Tỉnh đoàn Lạng Sơn

2.

Trồng dâu tây kết hợp làm du lịch trải nghiệm

Tỉnh đoàn Cao Bằng

3.

Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trồng dưa hấu năng suất cao

Tỉnh đoàn Bình Thuận

4.

Nuôi lợn cung cấp thực phẩm và xử lý chất thải làm chất đốt

Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng

5.

Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm

Tổng đội Thanh niên xung phong 9 Nghệ An

6.

Vườn dưa 4.0 và nhân rộng cho thanh niên khởi nghiệp Hà Giang

Tỉnh đoàn Hà Giang

7.

Dự án nuôi heo nái sinh sản xử lý chất thải bằng công nghệ EM, hỗ trợ giá con giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên xuất ngũ, đồng bào Khơme trên địa bàn huyện Hòn Đất

Tỉnh đoàn Kiên Giang

8.

Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh giống rau mới (Súp lơ vàng) tại tỉnh Bình Định

Tỉnh đoàn Bình Định


CYTAST
Tiêu điểm
Top