Giải thưởng - Hội thi


Thông báo tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX, năm 2023

Thứ sáu, 07/04/2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX, năm 2023.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX, năm 2023.

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi thông báo một số nội dung quan trọng của Kế hoạch, Thể lệ, cụ thể như sau:
 

1. Đối tượng dự thi

Thí sinh tham gia Hội thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 35 tuổi. Thí sinh đã đạt giải Nhất Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc những năm trước không thuộc đối tượng dự thi.

2. Các bảng thi

- Bảng A: Thí sinh đang làm việc tại các đơn vị cấp xã (phường, thị trấn), cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) hoặc tương đương.
Thí sinh thi bài thi kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin kết hợp với các câu hỏi liên quan đến kiến thức về chuyển đổi số.

- Bảng B1, B2, B3: Thí sinh đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các ban, ngành, doanh nghiệp trung ương. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang công tác ở các đơn vị cấp xã tham gia thi bảng B1, B2, B3.

Bài thi gồm 02 phần:

+ Phần 1: Thí sinh các bảng B1, B2, B3 làm bài thi về đánh giá kiến thức, khả năng vận dụng chuyển đổi số vào thực tiễn địa phương, bộ ngành đang công tác.

+ Phần 2: Làm bài thi tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS, trong đó:

Bảng B1: Thi trực tuyến bài thi MOS Word 2016.

Bảng B2: Thi trực tuyến bài thi MOS Excel 2016.

Bảng B3: Thi trực tuyến bài thi MOS Powerpoint 2016.

3. Thể lệ hội thi (Có Thể lệ Hội thi kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm thi

4.1. Hội thi cấp tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Hội thi toàn quốc, các tỉnh, thành Đoàn chủ động lựa chọn nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức thi phù hợp với điều kiện của địa phương đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/8/2023.

- Các tỉnh, thành Đoàn; Đoàn thanh niên các bộ, ngành, cơ quan trung ương chọn cử đội tuyển tham gia Vòng Chung kết Hội thi toàn quốc, gửi danh sách đội tuyển và người phụ trách đội tuyển trước ngày 03/9/2023.

4.2. Vòng Chung kết và Lễ Tổng kết trao giải thưởng Hội thi

Ngày 28, 29 và 30/9/2023 tại thủ đô Hà Nội.

5. Giải thưởng Hội thi
 

Căn cứ kết quả thi, Hội đồng Giám khảo có thể đề xuất với Ban Tổ chức Hội thi điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

5.1. Giá trị giải thưởng

- Giải Nhất, Nhì, Ba các bảng thi được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và sẽ được lưu hồ sơ cá nhân trong Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam (https://csdl.tainangviet.vn).

- Thí sinh đạt giải sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

+ Giải Nhất: 03 triệu đồng/1 giải,

+ Giải Nhì: 02 triệu đồng/1 giải,

+ Giải Ba: 01 triệu đồng/1 giải,

+ Giải Khuyến khích: 500.000 đồng/1 giải

- Tất cả các thí sinh đạt giải nhận thẻ quà tặng trị giá 1.660.000 đ cho 2 bài thi tin học văn phòng (MOS) còn lại.

5.2. Chứng chỉ

Thí sinh bảng B1, B2, B3 (nội dung thi Microsoft: Excel, PowerPoint và Word) đạt từ 700/1000 điểm trở lên sẽ được nhận chứng chỉ quốc tế MOS do Certiport cấp có giá trị toàn cầu vô thời hạn.

TẢI KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ TẠI ĐÂY

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×