Thiết kế bóng World Cup dưới góc nhìn vật lý

Thiết kế bóng World Cup dưới góc nhìn vật lý
Các nhà sản xuất phải chọn vật liệu, tính số lượng miếng ghép, đường nối và kết cấu bề mặt với khí động học thích hợp để đảm bảo tốc độ di chuyển bóng trong không khí.

Trào lưu làm Web3 tại Việt Nam

Trào lưu làm Web3 tại Việt Nam
Các dự án Web3 ở Việt Nam đang thu hút hàng loạt quỹ đầu tư, công ty blockchain quốc tế đổ về khiến thị trường thêm sôi động.
Tiêu điểm
Top