Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Kế hoạch và Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 12/01/2023 Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023.
 
Tải về
GIới thiệu Ý tưởng, sáng kiến tiêu biểu đã đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 18/10/2022 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong ba phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2017- 2022, được cụ thể hóa thông qua việc các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện chỉ tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 05 triệu ý tưởng, sáng kiến” và đăng tải lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam.
 
Tải về
Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ năm 2022 07/10/2022 Căn cứ Luật Viên chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; công văn số 10486-CV/TWĐTN-BTC ngày 13/9/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Thông báo ý kiến của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về công tác cán bộ. Tải về
Thông báo kết quả và Quyết định Khen thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022 Tháng 8-9/2022 Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Thông tin cấp Giấy chứng nhận cho thí sinh. Tải về
Công văn v/v hoàn thành việc thành lập và triển khai hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng 19/9/2022 Tính đến 07/9/2022, cả nước có 52/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 48.538 Tổ Công nghệ số cộng đồng và có 225.417 thành viên tham gia. Tải về
Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 06/9/2022 Phát huy vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên trong việc tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức; khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thực hiện Chuyển đổi số quốc gia... Tải về
Kế hoạch triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các địa phương 26/7/2022 Căn cứ Chương trình phối hợp số 35/CTr-BTTTT-TWĐTN ngày 01/4/2022 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026. Tải về
CV triển khai bồi dưỡng, tập huấn Tổ CNSCĐ của Bộ TT&TT 05/9/2022 Thực hiện theo chương trình công tác năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
Danh sách thi Chung kết toàn quốc bảng sản phẩm sáng tạo D2, D3 Hội thi Tin học trẻ năm 2022 18/8/2022 Thông tin chi tiết xem tại: https://tinhoctre.vn/ Tải về
Danh sách thi Chung kết toàn quốc bảng lập trình A, B, C1, C2 Hội thi Tin học trẻ năm 2022 18/8/2022 Thông tin chi tiết xem tại https://tinhoctre.vn/ Tải về

Tiêu điểm
Top