Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
THTTQ/ĐT-A2015 18/8/2015 Đề thi bảng A (Tiểu học) - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXI, năm 2015 Tải về
26-CTPH/BTTTT-TWĐTN 29/03/2012 Chương trình phối hợp triển khai phát triển và ứng dụng CNTT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017 Tải về
TinCBCCtre_III-2015_MotaSPST 19/8/2015 Bản mô tả sản phẩm sáng tạo dự thi Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần III, năm 2015 Tải về
TinCBCCtre_III-2015_PhieuDKDT 19/8/2015 Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần III, năm 2015 Tải về
THTTQ/ĐT-C2014 28/8/2014 Đề thi bảng C (THPT) - Hội thi Tin học trẻ lần XX, năm 2014 Tải về
THTTQ/ĐT-B2014 28/8/2014 Đề thi bảng B (THSC) - Hội thi Tin học trẻ lần XX, năm 2014 Tải về
THTTQ/ĐT-A2014 28/8/2014 Đề thi bảng A (Tiểu học) - Hội thi Tin học trẻ lần XX, năm 2014 Tải về
THTTQ/ĐT-BangA 24/6/2014 Tuyển tập Đề thi Bảng A (Tiểu học) Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2007-2013 (PW giải nén: tainangviet.vn) Tải về
Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario 20/6/2014 Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario (Cùng học Tin học quyển 1 - Lớp 3) Tải về
Phần mềm MSWLogo ver 6.5b 20/6/2014 Phần mềm MSWLogo ver 6.5b dùng cho thí sinh Bảng A (Tiểu học), Hội thi Tin học trẻ toàn quốc từ năm 2014. Tải về

Tiêu điểm
Top