Triển khai Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ


TAINANGVIET.vn - Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành phối hợp tổ chức từ năm 1998 nhằm tuyên dương những nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Năm 2019, Phần thưởng được triển khai đối với nữ sinh viên là đoàn viên đang học từ năm thứ 3 trở lên, hệ đại học chính quy tại Việt Nam thuộc các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí. Mỗi cá nhân đạt Phần thưởng sẽ được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kèm theo 6,5 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (cơ quan Thường trực Phần thưởng) trân trọng đề nghị Quý trường quan tâm, chọn lựa, giới thiệu nữ sinh viên tiêu biểu tham dự Phần thưởng theo Quy chế gửi kèm trong thư viện của Website. 

Hồ sơ tham dự Phần thưởng gồm Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu) và các thông tin liên quan đề nghị các ứng viên đăng ký trực tuyến trước ngày 31/10/2019 tại http://ptns.tainangviet.vn
(Vui lòng tải các biểu mẫu tại: http://tainangviet.vn/thu-vien-doc35/)

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; Website: http://tainangviet.vn; Email: tainangviet.twd@gmail.com; Fax: 04.3577.0253; Tel: (024) 3218 1379  hoặc 0918 023 066 (đ/c Lê Thị Hải Linh).
 
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC PHẦN THƯỞNGTags
Tiêu điểm
Top