Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Hướng dẫn chi tiết Nội dung thi Khối THPT chuyên (bảng C1) Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII năm 2022 02/8/2022 Trò chơi đối kháng “Đoán số” Tải về
Công bố kết quả lựa chọn thí sinh, đội thi tham gia Vòng Chung kết 26/7/2022 Căn cứ Thể lệ Hội thi và kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - đơn vị thường trực tổ chức Hội thi - thông báo kết quả lựa chọn thí sinh, đội thi tham gia Vòng Chung kết toàn quốc. Tải về
Thông báo kết quả xét chọn mô hình ứng dụng khoa học công nghệ năm 2022 20/7/2022 Sau khi đánh giá dựa trên các tiêu chí của Quy chế xét chọn, Hội đồng lựa chọn 8 mô hình để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét hỗ trợ kinh phí. Tải về
Danh sách thi Khu vực miền Nam bảng sản phẩm sáng tạo D2, D3 Hội thi Tin học trẻ năm 2022 14/7/2022 Thông tin Hội thi xem tại Hệ thống https://tinhoctre.vn/ Tải về
Danh sách thi Khu vực miền Nam bảng lập trình A, B, C1, C2 Hội thi Tin học trẻ năm 2022 14/7/2022 Thông tin Hội thi xem tại Hệ thống https://tinhoctre.vn/ Tải về
Danh sách thi Khu vực miền Trung bảng sản phẩm sáng tạo D2, D3 Hội thi Tin học trẻ năm 2022 07/7/2022 Thông tin Hội thi xem tại Hệ thống https://tinhoctre.vn/ Tải về
Danh sách thi Khu vực miền Trung bảng lập trình A, B, C1, C2 Hội thi Tin học trẻ năm 2022 07/7/2022 Thông tin Hội thi xem tại Hệ thống https://tinhoctre.vn/ Tải về
Danh sách thi Khu vực miền Bắc bảng sản phẩm sáng tạo D2, D3 Hội thi Tin học trẻ năm 2022 30/6/2022 Thông tin Hội thi xem tại Hệ thống https://tinhoctre.vn/ Tải về
Danh sách thi Khu vực miền Bắc bảng lập trình A, B, C1, C2 Hội thi Tin học trẻ năm 2022 30/6/2022 Thông tin Hội thi xem tại Hệ thống https://tinhoctre.vn/ Tải về
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022 29/6/2022 Thí sinh truy cập hệ thống tại địa chỉ: https://tinhoctre.vn/ (Dành cho các bảng A, B, C1 và C2). Tải về

Tiêu điểm
Top