Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia


Ông cha ta từ xưa đã coi trọng hiền tài, quan niệm hiền tài vừa là khát vọng, vừa là sức sống của dân tộc. Nhiều người trong chúng ta đã biết đến bài viết trên bia ở Văn Miếu, Hà Nội của tác giả Thân Nhân Trung đã khẳng định “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn, nguyên khí suy thì nước yếu và ngày càng xuống cấp”. “Hiền tài” ở đây được hiểu là tài năng và đức độ của mỗi con người, “nguyên khí” ở đây là sự khởi nguồn, là cở sở để hình thành và phát triển của mỗi quốc gia.

Trong suốt quá trình vận động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý thu hút và trọng dụng hiền tài. Với tư duy, tầm nhìn sáng suốt và uy tín to lớn, Người đã cảm hóa, thuyết phục được nhiều nhân sĩ, trí thức tiêu biểu tham gia khối đại đoàn kết dân tộc, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống “nhung lụa”, bất chấp hiểm nguy đi theo cách mạng, hy sinh cho nghiệp lớn. Hồ Chủ tịch đã khơi dậy nguồn nguyên khí dồi dào của đất nước, Người đã phát hiện những thanh niên cộng sản ưu tú và huấn luyện bồi dưỡng họ trở thành đội ngũ kế cận cách mạng, nhiều người trong số họ trở thành những thủ lĩnh cách mạng xuất sắc.

Điều quan trọng là hiền tài cần được phát hiện, nuôi dưỡng và có môi trường phát huy và cống hiến cho cách mạng, cho Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách về công tác thanh thiếu nhi nhằm thu hút, tôn vinh, trọng dụng nhân tài, ưu tiên nhiều nguồn lực cho đội ngũ tài năng trẻ. Nhiều tài năng trẻ đã được chăm lo, trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia (NYTP – National Youth Talents Port) hoạt động theo Giấy phép số 102/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/4/2017 nhằm tăng cường phổ biến thông tin, kiến thức và ứng dụng khoa học, công nghệ cho thanh thiếu nhi đồng thời thúc đẩy công tác phát hiện, tôn vinh, trọng dụng, bồi dưỡng, phát huy, tập hợp và kết nối tài năng trẻ trong nước và quốc tế; tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến công tác phát triển tài năng trẻ quốc gia.

Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia là địa chỉ tin cậy với nguồn tin chính thống:
* Thông tin về thành tích, sự phát triển của các tài năng trẻ với Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam hiện lưu trữ hàng nghìn hồ sơ về các tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực.
* Cung cấp những thông tin thời sự, nổi bật liên quan tới tất cả các lĩnh vực hoạt động của thanh thiếu nhi trong và ngoài nước, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ và tài năng trẻ.
* Tổ chức hoạt động, sự kiện nhằm tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống nâng cao tri thức cho thanh thiếu nhi, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của thế hệ trẻ.
* Tổ chức tư vấn, đào tạo trực tuyến các lĩnh vực: khởi nghiệp, kỹ năng mềm, giao tiếp ứng xử, bán hàng, quảng cáo, xây dựng chiến lược truyền thông, nghệ thuật, giải trí…
* Định hướng, cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí trực tuyến: Phim, âm nhạc, truyện, Game,… nhằm nâng cao đời sống tinh thần lành mạnh cho các bạn trẻ.

Vì tương lai của thế hệ trẻ và sự phát triển đất nước, Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia mong muốn được các tổ chức, cá nhân quan tâm, ủng hộ, cung cấp những thông tin thời sự, nổi bật về các lĩnh vực khoa học công nghệ, tài năng trẻ và các hoạt động khác của thanh thiếu nhi trong và ngoài nước.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
  
Đồng chí Lê Thị Hải Linh, Phó Trưởng ban thường trực Ban biên tập
Tel:     (024) 3218 1379; Mobile: 0918 023 066
Email: tainangviet.twd@gmail.com; lehailinh52lndt@gmail.com
  

Cổng TTĐT Tài năng trẻ Quốc gia
Tags
Tiêu điểm
Top