Yêu cầu bức thiết về liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng


Quá trình phát triển cho thấy sự khác biệt về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của mỗi địa phương trong khu vực và những yêu cầu đặt ra về khai thác tài nguyên, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh... đã làm xuất hiện yêu cầu bức thiết về liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng nhằm tận dụng thế mạnh của nhau; đồng thời khắc phục những điểm yếu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực có hạn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí để tạo ra những lợi ích lớn hơn và năng lực cạnh tranh cao hơn.Mục tiêu: Khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh và toàn vùng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và phát triển bền vững. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn có tầm cỡ khu vực và quốc tế; Tập trung vào các hướng đột phá liên kết phát triển vùng sau:

Một là, phát triển du lịch. Phát triển du lịch biển, đảo và ven biển thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của vùng, gắn phát triển du lịch với việc bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch (biển, nhân văn, thiên nhiên). Tập trung đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí có chất lượng cao và đẳng cấp quốc tế.

Hai là, phát triển kinh tế biển. Phát triển chuỗi đô thị ven biển trên cơ sở xây dựng và phát triển các thành phố ven biển trở thành những trung tâm tiến ra biển của từng địa phương, gồm: Chân Mây, Đà Nẵng, Hội An, Vạn Tường, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang. Đẩy nhanh việc triển khai khu công nghệ cao Đà Nẵng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế có ý nghĩa động lực gồm Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nam Phú Yên, Nhơn Hội và Vân Phong. Phát triển mạnh ngành khai thác và chế biến thủy sản, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung đào tạo lao động chất lượng cao đón đầu các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Kết hợp với thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, nhất là các chuyên gia hàng đầu có trình độ quốc tế về làm việc trong các ngành giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ.  

Kiến nghị:

Đối với Bộ Chính trị: sớm ban hành một Nghị quyết về khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh Duyên hải miền Trung.

Đối với Chính phủ: Nghiên cứu bổ sung thêm 02 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vào Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Trình Chính phủ ban hành cơ chế phối hợp phát triển giữa các địa phương thuộc vùng các tỉnh miền Trung về vấn đề hợp tác, liên kết vùng. 

Đối với Bộ Tài chính: Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi tài chính đặc thù nhằm phát triển một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng đối với vùng các tỉnh miền Trung.

Đối với Bộ Giao thông vận tải: Trình Chính phủ bố trí các nguồn vốn đầu tư và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai một số công trình hạ tầng giao thông đường bộ trọng điểm trong vùng, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc, các hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trình Chính phủ ban hành các chính sách hợp lý, phù hợp với đặc thù để vùng các tỉnh miền Trung có điều kiện phát triển ngành du lịch thực sự là một ngành kinh tế mũi nhọn, gắn kết với việc khai thác và bảo tồn các di sản thế giới (vật thể và phi vật thể) trong vùng.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trình Chính phủ ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư, xây dựng các trường đại học trong vùng trở thành những trung tâm đào tạo hàng đầu của cả nước về đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao.

 Về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng.

Đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) theo hướng thu hút nhân lực có trình đọ từ các địa phương; tiến hành đào tạo và bồi dưỡng sau đại học cho cán bộ công chức, viên chức nhà nước; tạo nguồn NNLCLC từ bậc phổ thông trung học trẻ hóa đội ngũ nhân lực, đặc biệt nhân lực trong khu vực công của thành phố. Cần lựa chọn đột phá theo hướng tập trung phát triển NNLCLC được xem là chính sách đúng đắn và cần duy trì thời kỳ dài hơn.

Thừa kế kết quả đột phá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2011-2015 đã đem lại những hiệu quả nhất định, góp phần chuyển biến chất lượng đội ngũ nhân lực, đặc biệt nhân lực trong khu vực công của thành phố. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong việc bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn lao động chất lượng cao; trong phát triển thị trường lao động…

Đề xuất, kiến nghị Đảng và Nhà nước:

Tập trung thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.

Phát triển nguồn nhân lực theo hướng giải quyết những vấn đề đang đặt ra của đất nước, trong đó cần chú trọng các ngành kinh tế mũi nhọn như ngành dịch vụ du lịch, logistics, công nghệ thông tin, công nghệ cơ khí, điện, điện tử, công nghiệp hỗ trợ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đề án hiện có, nhất là trong bố trí, sử dụng, bồi dưỡng cán bộ. Nghiên cứu, thực hiện các đề án phát triển nguồn nhân lực cho khối ngoài nhà nước, nhất là đội ngũ doanh nhân.
Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ và quản lý đầu đàn.

Phát triển thị trường lao động đủ mạnh đáp ứng về số lượng, trình độ và cơ cấu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nguyễn Đức Hoàng
(Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Đại biểu Đại hội Tài năng trẻ 2015)

 Tags
Tiêu điểm
Top