Giải thưởng - Hội thi


Lĩnh vực Công nghệ sinh học – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022

Thứ năm, 29/09/2022

TAINANGVIET.vn – 02 ứng viên lĩnh vực Công nghệ sinh học lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.
TAINANGVIET.vn – 02 ứng viên lĩnh vực Công nghệ sinh học lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.
 

Lĩnh vực Công nghệ y dược – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022
 

Công bố Top 20 Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022
 

Hồ sơ của 02 ứng viên trong lĩnh vực Công nghệ sinh học đều có nhiều công trình khoa học, công bố chất lượng cao thuộc danh mục Q1, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, có công trình khoa học ứng dụng thực tiễn.

TS. Chu Đức Hà
Năm sinh: 1988
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiTS. Chu Đức Hà đang nghiên cứu khoa học


- 03 bằng độc quyền sáng chế quốc gia
- 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích quốc gia
- 20 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 12 bài báo thuộc danh mục Q1 (1 bài là tác giả chính), tác giả chính 2 bài báo thuộc danh mục Q2, 4 bài báo thuộc danh mục Q3 (1 bài là tác giả chính), 2 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus.
- 123 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (70 bài là tác giả chính).
- 14 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế. Trong đó: 2 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế (2 bài là tác giả chính), 12 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia (5 bài là tác giả chính).
- 01 công trình khoa học ứng dụng thực tế thuộc lĩnh vực xét thưởng
 
TS. Hoàng Thanh Tùng
Năm sinh: 1989
Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Khoa học Tây NguyênTS. Hoàng Thanh Tùng cùng các nhà khoa học tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (Đứng thứ 4 từ trái sang)

- 27 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 20 bài báo thuộc danh mục Q1 (7 bài là tác giả chính), 3 bài báo thuộc danh mục Q2 (2 bài là tác giả chính), 2 bài báo thuộc danh mục Q3, 2 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus (1 bài là tác giả chính).
- 62 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (11 bài là tác giả chính).
- 02 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia (01 bài là tác giả chính)
- Tác giả và đồng tác giả 19 sách chuyên khảo, chương sách thuộc lĩnh vực xét thưởng. Trong đó: 1 sách chuyên khảo được NXB uy tín phát hàn, 18 chương sách phục vụ đào tạo được NXB uy tín trên thế giới xuất bản (Chuẩn ISSN).
 
Minh Anh
 

Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×