Giải thưởng - Hội thi


Lĩnh vực Công nghệ y dược – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022

Thứ tư, 28/09/2022

TAINANGVIET.vn – 04 ứng viên lĩnh vực Công nghệ y – dược lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.
TAINANGVIET.vn – 04 ứng viên lĩnh vực Công nghệ y – dược lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.
 
Hồ sơ của 04 ứng viên trong lĩnh vực Công nghệ y – dược đều có nhiều công trình khoa học, công bố chất lượng cao thuộc danh mục Q1, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, là chủ trì hoặc đồng chủ trì chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
 
TS. TRỊNH HOÀNG KIM TÚ
Năm sinh: 1988
Đơn vị công tác: Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh


TS. Trịnh Hoàng Kim Tú tham gia hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (người ngồi thứ 2 từ phải qua)

- 27 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 12 bài báo thuộc danh mục Q1 (07 bài là tác giả chính), 10 bài báo thuộc danh mục Q2 (05 bài là tác giả chính), 03 bài báo thuộc danh mục Q3 (02 bài là tác giả chính), 02 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus.
- 03 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (01 bài là tác giả chính).
- Tác giả chính 04 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo/hội nghị quốc tế (Oral presentation). Tác giả chính 01 poster khoa học xuất sắc tại hội thảo quốc tế (Poster presentation). 04 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia (03 bài là tác giả chính).
- Chủ trì 01 đề tài hợp tác quốc tế đã nghiệm thu đạt yêu cầu.
 
TS. TRẦN NGỌC ĐĂNG
Năm sinh: 1988
Đơn vị công tác: Đại học Y Dược TP. Hồ Chi Minh


TS. Trần Ngọc Đăng với sản phẩm chế tạo mặt nạ PAPR dùng trong phòng chống dịch COVID-19 (bên phải)

- 60 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 39 bài báo thuộc danh mục Q1 (07 bài là tác giả chính), 10 bài báo thuộc danh mục Q2 (02 bài là tác giả chính), 05 bài báo thuộc danh mục Q3 (03 bài là tác giả chính), 02 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus, 04 bài báo quốc tế khác.
- 22 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (17 bài là tác giả chính).
- Tác giả chính 02 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo/hội nghị quốc tế (Oral presentation)
- Tác giả chính 02 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia.
- Chủ trì 03 và đồng chủ trì 02 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong nước.
 
 
TS. PHAN LÊ MINH TÚ
Năm sinh: 1989
Đơn vị công tác: Đại học Gachon; Khoa Y - Dược, Đại học Đà Nẵng


TS. Phan Lê Minh Tú báo cáo phương pháp mới về xét nghiệm chẩn đoán COVID-19

- 27 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 21 bài báo thuộc danh mục Q1 (14 bài là tác giả chính), 04 bài báo thuộc danh mục Q2 (03 bài là tác giả chính), tác giả chính 01 bài báo thuộc danh mục Q3 và 01 bài báo quốc tế khác.
- 02 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (01 bài là tác giả chính).
- Tác giả chính 01 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo quốc tế (Poster presentation).
 
TS. DƯƠNG TIẾN ANH
Năm sinh: 1994
Đơn vị công tác: Trường Đại học Dược Hà Nội


TS. Dương Tiến Anh hướng dẫn sinh viên thực nghiệm

- 03 bằng độc quyền sáng chế cấp quốc gia.
- 16 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 02 bài báo thuộc danh mục Q1 (01 bài là tác giả chính), 11 bài báo thuộc danh mục Q2 (02 bài là tác giả chính), 03 bài báo thuộc danh mục Q3 (01 bài là tác giả chính).
- 10 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (06 bài là tác giả chính);
- 04 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia (02 bài là tác giả chính)

Dự kiến trong tháng 10, Hội đồng sẽ họp lần 2, chọn 10 cá nhân xuất sắc nhất để trao giải.
Mai Hoa

Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×