Giải thưởng - Hội thi


Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022

Thứ sáu, 30/09/2022

TAINANGVIET.vn – 04 ứng viên lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.
TAINANGVIET.vn – 04 ứng viên lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.
 
Lĩnh vực Công nghệ y dược – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022
Lĩnh vực Công nghệ sinh học – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022
Công bố Top 20 Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022

TS. Phạm Thanh Tuấn Anh
Năm sinh: 1992
Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.


TS. Phạm Thanh Tuấn Anh cùng nhóm nghiên cứu (thứ 2 từ trái sang)
 
- 22 bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 19 bài báo thuộc danh mục Q1 (9 bài là tác giả chính), 2 bài báo thuộc danh mục Q2 (1 bài là tác giả chính), 1 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus.
- 12 bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (08 bài là tác giả chính).
- Tác giả chính 01 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế, 7 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia.
- 04 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học chủ trì hoặc đồng chủ trì.
 
 
TS. Nguyễn Tấn Tài
Năm sinh: 1988
Đơn vị công tác: Trường Đại học Trà Vinh

 

TS. Nguyễn Tấn Tài tham gia Hội thảo Khoa học "Định hướng nghiên cứu Lĩnh vực Khoa học Vật liệu" tại Trường đại họcTrà Vinh.


- 20 bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 5 bài báo thuộc danh mục Q1 (4 bài là tác giả chính), 10 bài báo thuộc danh mục Q2 (6 bài là tác giả chính), 5 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus (2 bài là tác giả chính).
- 02 bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (02 bài là tác giả chính).
- 03 bài báo đã công bố trên hội thảo khoa học.
- Chủ trì 3 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó: Chủ nhiệm 1 đề tài cấp Nhà nước và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu, 2 đề tài cấp Cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu.
 
 
TS. Lê Thị Phương
Năm sinh: 1988
Đơn vị công tác: Viện khoa học vật liệu ứng dụngTS. Lê Thị Phương cùng công trình nghiên cứu khoa học

- 01 bằng sáng chế quốc tế
- 02 bằng độc quyền sáng chế quốc gia
- 27 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 20 bài báo thuộc danh mục Q1 (9 bài là tác giả chính), 6 bài báo thuộc danh mục Q2 (3 bài là tác giả chính), 1 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus.
- 05 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế.
 
 
TS. Trần Thị Như Hoa
Năm sinh: 1989
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh


TS. Trần Thị Như Hoa chế tạo màng mỏng Au, Ag bằng hệ phún xạ Magnetron DC
 
- 21 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 13 bài báo thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính), 7 bài báo thuộc danh mục Q2 (4 bài là tác giả chính), 1 bài báo thuộc danh mục Q3 (1 bài là tác giả chính).
-  05 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (04 bài là tác giả chính).
- 02 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế.
- 04 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học chủ trì
- 1 sách chuyên khảo, chương sách thuộc lĩnh vực xét thưởng là tác giả
 
Thường Xuân

Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×