Tin tức
CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tăng trải nghiệm du lịch trên không gian số

Tăng trải nghiệm du lịch trên không gian số

Giai đoạn ảnh hưởng dịch bệnh Covid, hạn chế tiếp xúc trực tiếp đã phần nào cho thấy sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực đời sống, nhất là...
KHCN
Tài năng trẻ
Hội thi - Giải thưởng
Khởi nghiệp
Video

Thông tin - tri thức
Gương mặt
Mô hình
Hiến kế