Tin tức
CHUYỂN ĐỔI SỐ
KHCN
Sợi chỉ công nghệ cao có thể sản xuất điện

Sợi chỉ công nghệ cao có thể sản xuất điện

Các nhà nghiên cứu công nghệ nano ở Đại học Texas (UT) tại Dallas tạo ra loại chỉ mới từ ống nano carbon có thể biến đổi chuyển động cơ học thành điện một cách hiệu quả.
Tài năng trẻ
Hội thi - Giải thưởng
Khởi nghiệp
Video

Thông tin - tri thức
Gương mặt
Mô hình
Hiến kế