Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Thông tri triệu tập tham dự Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024 22/7/2024 Thành phần triệu tập: Các thí sinh và các Trưởng, Phó đoàn phụ trách đội tuyển tham gia Vòng Chung kết toàn quốc (Có danh sách chi tiết kèm theo). Tải về
Thông báo V/v công bố kết quả xét giải Vòng Khu vực và lựa chọn thí sinh, đội thi tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024 22/7/2024 Căn cứ Thể lệ Hội thi, kết quả chấm thi theo Thông báo số 111-TB/KHCN ngày 16/7/2024 và kết quả chấm phúc khảo của Hội đồng Giám khảo, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, đơn vị thường trực Ban Tổ chức Hội thi, trân trọng thông báo.
 
Tải về
Bảng điểm thi Vòng Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024 16/7/2024 Công bố kết quả các bảng thi, xếp hạng theo điểm thi từ cao xuống thấp. Đối với bảng A, B, C1, C2 xếp hạng theo từng khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam); đối với bảng D1, D2, D3 xếp hạng toàn quốc (Có danh sách chi tiết kèm theo). Tải về
Thông báo V/v công bố kết quả thi Vòng Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024 16/7/2024 Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi thực hiện quy trình phúc khảo (ban hành kèm thông báo này). Tải về
Công văn V/v hướng dẫn khen thưởng nhân Kỷ niệm 30 năm Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (1995 - 2024) 15/7/2024 Đối tượng: Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và trực tiếp tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc hoặc Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh, thành phố (giai đoạn 2019 - 2024). Tải về
Ban hành Quy chế Giải thưởng Khuê Văn Các 09/07/2024 Giải thưởng Khuê Văn Các là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thuộc các ngành/ liên ngành: ngành Luật học, ngành Giáo dục học, ngành Kinh tế học, liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật, liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học, liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học - Nhân học. Tải về
Danh sách Phòng thi Vòng Khu vực miền Nam - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024 05/7/2024 Chi tiết xem thêm tại tinhoctre.vn Tải về
Danh sách Phòng thi Vòng Khu vực miền Trung - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024 05/7/2024 Chi tiết xem thêm tại tinhoctre.vn Tải về
Danh sách Phòng thi Vòng Khu vực miền Bắc - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024 05/7/2024 Chi tiết xem thêm tại tinhoctre.vn Tải về
Danh sách thí sinh dự thi Vòng Khu vực bảng D2, D3 Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024 03/7/2024 Thí sinh chuẩn bị thuyết minh sản phẩm sáng tạo (theo mẫu Ban Tổ chức cung cấp) và thuyết trình trực tuyến với Hội đồng Giám khảo qua nền tảng MS Teams. Tải về
Lịch trình chi tiết Vòng Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024 27/6/2024 Vòng Khu vực Hội thi năm 2024 có 1718 thí sinh được lựa chọn tham gia (tăng gần 150% so với năm 2023), trong đó 967 thí sinh thuộc đội tuyển của 46 tỉnh, thành Đoàn và 751 thí sinh tự do. Tải về
Quy chế thi Vòng Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024 24/6/2024 Quy chế này áp dụng với tất cả thí sinh tham gia Vòng Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024. Tải về
Công văn điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch, Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 30, năm 2024 20/6/2024 Căn cứ tình hình thực tế triển khai Hội thi và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi) thông báo một số nội dung điều chỉnh về Kế hoạch, Thể lệ liên quan đến Vòng Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024. Tải về
Thông báo kết quả Vòng Sơ khảo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 30, năm 2024 20/6/2024 Công nhận kết quả và lựa chọn thí sinh tham gia Vòng Khu vực năm 2024 (có danh sách chi tiết kèm theo).
 
Tải về
Công văn /v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 03/6/2024 Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tải về
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thi tinhoctre.vn năm 2024 31/5/2024 Thí sinh truy cập hệ thống tại địa chỉ: https://tinhoctre.vn/ (Dành cho các bảng A, B, C1, C2 và D1). Tải về
Quy chế thi Vòng Sơ khảo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 30, năm 2024 31/5/2024 Quy chế này áp dụng với tất cả thí sinh tham gia Vòng Sơ khảo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 30, năm 2024. Tải về
Tranh xoắn ốc: Sự gắn kết giữa thị giác và nhận thức 27/5/2024 Ấn phẩm chào mừng Đại hội Chi đoàn Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, nhiệm kỳ 2024 - 2027 Tải về

Tiêu điểm

Video nổi bật

×