Giải thưởng - Hội thi


Phát động Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Thứ tư, 12/06/2024

Năm 2024, Giải thưởng tiếp tục được triển khai đối với các cá nhân là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2024) ở trong và ngoài nước; có thành tích học tập, nghiên cứu, làm việc xuất sắc; có công trình nghiên cứu, giải pháp khoa học công nghệ nổi bật, có giá trị khoa học cao; có ý tưởng sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.
TAINANGVIET.vn - Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm tôn vinh các tài năng trẻ ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ; đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Trải qua 20 năm tổ chức, Giải thưởng đã thu hút hàng nghìn hồ sơ của các tài năng khoa học trẻ trong và ngoài nước đăng ký tham gia. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã đồng hành, phát hiện, giới thiệu các gương tài năng trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong những năm qua.

Năm 2024, Giải thưởng tiếp tục được triển khai đối với các cá nhân là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2024) ở trong và ngoài nước; có thành tích học tập, nghiên cứu, làm việc xuất sắc; có công trình nghiên cứu, giải pháp khoa học công nghệ nổi bật, có giá trị khoa học cao; có ý tưởng sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội. Giải thưởng xét trao cho tối đa 10 cá nhân xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ vật liệu mới.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giới thiệu về Giải thưởng và phát hiện, giới thiệu các tài năng trẻ tiêu biểu để tham gia xét chọn Giải thưởng năm 2024 theo quy định tại Quy chế Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng (ban hành kèm theo Quyết định số 1186/TWĐTN-KHCN ngày 19/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 11, Quy chế Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng. Việc đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện trực tuyến tại địa chỉ http://qcv.tainangviet.vn và hoàn thành đăng ký trước ngày 15/8/2024.

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát và Tổ chức giáo dục KIAI là đơn vị đồng hành của Giải thưởng.
CYTAST
 

CÔNG VĂN TRIỂN KHAI tải tại đây
QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG tải tại đây
KẾ HOẠCH CHI TIẾT tải tại đây

 


Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×