Thông báo tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023

286
Thông báo tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; tiếp nối truyền thống 28 năm, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 tiếp tục tạo môi trường khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực số; đồng thời phát hiện các tài năng CNTT trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục chuyển đổi số quốc gia và phát...

Phê duyệt Đề án 'Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030'

264
Phê duyệt Đề án 'Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030'
Ngày 1/11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định 1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

502
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Căn cứ Luật Viên chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; công văn số 10486-CV/TWĐTN-BTC ngày 13/9/2022 của Ban Bí thư Trung ương...

Bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia

737
Bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGÀY HỘI SÁNG TẠO - CÔNG NGHỆ NĂM 2022

3221
ĐĂNG KÝ THAM GIA NGÀY HỘI SÁNG TẠO - CÔNG NGHỆ NĂM 2022
Nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo giúp học sinh hình thành ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống; Phát triển kỹ năng mềm: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện; Đồng thời khơi dậy đam mê, góp phần định hướng nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng...

MỞ ĐĂNG KÝ TRẠI HÈ KHOA HỌC GIẢI MÃ THIÊN NHIÊN

2154
MỞ ĐĂNG KÝ TRẠI HÈ KHOA HỌC GIẢI MÃ THIÊN NHIÊN
Trại hè khoa học “Giải mã thiên nhiên” được tổ chức bởi Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc Trung ương Đoàn) là mô hình giáo dục trải nghiệm với những hoạt động tích lũy kiến thức, kỹ năng, vui chơi, hòa mình với thiên nhiên
Tiêu điểm
Top