BÌNH CHỌN Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TIÊU BIỂU TRÊN CỔNG YTUONGSANGTAO.NET GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

Thứ tư, 23/11/2022

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong ba phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2017- 2022, được cụ thể hóa thông qua việc các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện chỉ tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 05 triệu ý tưởng, sáng kiến” và đăng tải lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong ba phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2017- 2022, được cụ thể hóa thông qua việc các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện chỉ tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 05 triệu ý tưởng, sáng kiến” và đăng tải lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam.

Trong thời gian triển khai hồ sơ giới thiệu ý tưởng sáng tạo tiêu biểu, cơ quan thường trực đã nhận được 117 ý tưởng được từ 36 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc giới thiệu, trong đó chủ yếu từ các lĩnh vực: công nghệ thông tin, giáo dục – đào tạo, công nghệ kỹ thuật, kinh doanh, nông lâm ngư nghiệp, xã hội cộng đồng và cải cách hành chính.

Hội đồng xét chọn đã họp phiên thứ nhất và chọn ra 29 ý tưởng sáng tạo xuất sắc tham gia Vòng Bình chọn.
Sau khi kết thúc thời gian bình chọn, Hội đồng sẽ tiếp tục họp phiên thứ hai, xét chọn trao giải cho 10 ý tưởng xuất sắc nhất và 01 ý tưởng có kết quả bình chọn cao nhất với phần thưởng theo Thể lệ ban hành.

Lễ Tuyên dương diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc ngày 04/12/2022 tại Hà Nội.
 \


 

Cơ quan thường trực
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHCN VÀ TÀI NĂNG TRẺ


 


Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×