Dịch vụ công trực tuyến (Tuần 36)


Tiếp nối Chuyên đề "Dịch vụ công trực tuyến", Chuyên đề tuần này tiếp tục điểm lại các số liệu nổi bật, từ đó nhìn nhận sự thay đổi sau khi các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng kết kết quả triển khai 6 tháng và chuẩn bị kết thúc quý III/2022.
 
Với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua đã được đẩy mạnh, hiệu quả ngày càng được khẳng định. Đến nay, khoảng 97,3% DVCTT đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4; khoảng 40% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến (tăng 10% so với 30% cuối năm 2021); nhiều địa phương đã có những sáng kiến, cách làm hay để nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT (18 tỉnh đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu cho từng cơ quan nhà nước trên địa bàn về tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; 05 tỉnh ban hành chính sách khuyến khích người dân sử dụng DVCTT như giảm thời gian, chi phí sử dụng dịch vụ).

Mặc dù các kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, nhưng so với mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số (80% DVCTT phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến) thì khoảng cách còn lớn. Mặt khác, ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, theo đó các DVCTT được yêu cầu cung cấp ở mức độ cao hơn, triệt để hơn, hướng tới DVCTT toàn trình.
 


 

Bên cạnh đó, chuyên đề tiếp tục cung cấp kinh nghiệm của bộ, ngành, địa phương cũng như quốc tế để thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, từ đó có đề xuất phù hợp trong thời gian tiếp theo. Thông tin trích dẫn từ báo cáo chuyên đề tuần 18 của Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Chi tiết tại link XEM TẠI ĐÂY

 

 

Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tiêu điểm
Top