PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI - VIETTEL NĂM 2023

Thứ hai, 13/02/2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; trên cơ sở thống nhất ý kiến của các cơ quan phối hợp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel năm 2023 với các nội dung sau:
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; trên cơ sở thống nhất ý kiến của các cơ quan phối hợp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel năm 2023 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hưởng ứng năm “Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”
- Nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao tham gia thực hiện chuyển đổi số quốc gia.
- Tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng dự thi, nội dung thi

Đối tượng dự thi là thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang học tập tại các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện tại Việt Nam, độ tuổi từ 13 - 22 (tính đến ngày 16/04/2023)

Các cá nhân đã đạt giải Nhất Vòng chung kết Quốc gia hoặc đại diện Việt Nam dự thi Vòng chung kết thế giới các năm trước không thuộc đối tượng tham gia các cuộc thi này.

2. Nội dung thi, số lượng thí sinh

2.1. Nội dung thi

Thí sinh đăng ký một trong các nội dung thi sau:
- Microsoft Word 2016;
- Microsoft Excel 2016;
- Microsoft PowerPoint 2016.
- Microsoft Word 2019;
- Microsoft Excel 2019;
- Microsoft PowerPoint 2019.

2.2. Vòng loại Quốc gia

- Ở mỗi nội dung thi, mỗi tỉnh, thành Đoàn (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo) cử tối đa 30 thí sinh cho mỗi nội dung thi (TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cử tối đa 60 thí sinh) được tuyển chọn từ các trường THCS và THPT không chuyên. Trong trường hợp các tỉnh, thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo không cử thí sinh dự thi, mỗi trường có thể chọn cử tối đa 5 thí sinh mỗi nội dung thi (mỗi trường tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cử tối đa 10 thí sinh cho mỗi nội dung thi).

- Lưu ý: Các trường phổ thông đang triển khai chương trình tin học quốc tế MOS có thể cử đội tuyển trực tiếp tới Ban Tổ chức cấp quốc gia với số lượng như trên.

- Mỗi học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT chuyên cử tối đa 20 thí sinh cho mỗi nội dung thi.

- Tối đa 400 thí sinh tự do (miền Bắc và miền Nam mỗi miền tối đa 150 thí sinh; miền Trung tối đa 100 thí sinh) có phiếu điểm MOS phiên bản 2016 hoặc 2019 của nội dung đăng ký dự thi đạt tối thiểu 700 điểm (thi trong thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023) được Ban Tổ chức cấp Quốc gia xét duyệt kết quả từ cao xuống thấp.

2.3. Vòng chung kết Quốc gia

Mỗi nội dung thi tối đa 25 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất ở Vòng loại Quốc gia sẽ được tham dự Vòng chung kết Quốc gia.

2.4. Vòng Chung kết thế giới

06 thí sinh đạt giải Nhất Vòng chung kết Quốc gia của 06 nội dung thi sẽ tham dự Vòng Chung kết thế giới.

3. Thời gian, địa điểm và phương thức thi

- Các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các trường THCS, THPT không chuyên tổ chức thi và chọn thí sinh tham gia Vòng loại Quốc gia gửi hồ sơ trước ngày 13/03/2023. Trong trường hợp các tỉnh, thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo không cử thí sinh dự thi, các trường có thể chọn cử thí sinh gửi hồ sơ đăng ký trước ngày 20/3/2023.

- Vòng loại Quốc gia: Thi trực tuyến bài thi MOS Specialist và được giám sát bởi giám thị theo chuẩn quốc tế. Dự kiến thi vào ngày 02/04/2023 (chủ nhật) tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

- Vòng chung kết Quốc gia: Thí sinh sẽ thực hiện một bài thi tổng hợp đánh giá kỹ năng và tư duy vận dụng các kỹ năng Tin học văn phòng. Dự kiến thi ngày 16/04/2023 (chủ nhật) tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

- Vòng Chung kết Thế giới: dự kiến tổ chức tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ từ ngày 30/07 – 02/08/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng coi thi, chấm thi gồm đại diện Trung ương Đoàn, IIG Việt Nam và các cán bộ, chuyên gia công nghệ thông tin.

- Giao Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, có nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai Cuộc thi theo đúng kế hoạch; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; theo dõi, đôn đốc, báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Văn phòng, các ban Trung ương Đoàn đôn đốc Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn trong cụm thi đua do đơn vị mình phụ trách triển khai Cuộc thi đảm bảo các yêu cầu đề ra.

- Các đơn vị báo chí thuộc Trung ương Đoàn thực hiện và đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi và phản ánh các hoạt động hưởng ứng các Cuộc thi ở cơ sở.

2. IIG Việt Nam

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, triển khai các Cuộc thi; tổ chức thực hiện kỹ thuật trông thi, chấm thi và các vấn đề liên quan tới chuyên môn.

- Cử nhân sự tham gia Ban tổ chức, Hội đồng coi thi, chấm thi của Cuộc thi.

- Bố trí kinh phí tổ chức cuộc thi.

3. Các cơ sở giáo dục

Trân trọng đề nghị ban lãnh đạo các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT, THCS tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích sinh viên, học sinh tham dự các cuộc thi; tổ chức tuyển chọn, ôn luyện đội tuyển và hỗ trợ thí sinh tham dự Vòng thi Quốc gia.

4. Các tỉnh, thành Đoàn

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành chức năng hỗ trợ cho học sinh các trường THCS, THPT không chuyên tổ chức Vòng thi cấp cơ sở phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương; tuyển chọn, thành lập đội tuyển, tổ chức ôn luyện và chuẩn bị các điều kiện tham dự Cuộc thi cấp Quốc gia.
Chi tiết đề nghị liên hệ: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số điện thoại: (024) 35772353 (hoặc đồng chí Đoàn Văn Thìn, số điện thoại: 0984 354 855)  email: tainangviet.twd@gmail.com

XEM CHI TIẾT: Kế hoạch và Thể lệ

 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×