Lĩnh vực Công nghệ môi trường – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022


TAINANGVIET.vn – 03 ứng viên lĩnh vực Công nghệ môi trường lọt Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022.
 
Lĩnh vực Công nghệ y dược – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022
Lĩnh vực Công nghệ sinh học – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa – Top 20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022
Công bố Top 20 Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022

Hồ sơ của  03 ứng viên lĩnh vực Công nghệ môi trường đều có nhiều công trình khoa học, công bố chất lượng cao thuộc danh mục Q1, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, là chủ trì hoặc đồng chủ trì chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

TS. Trương Lâm Sơn Hải
Năm sinh: 1987

Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


TS. Trương Lâm Sơn Hải thực hiện nghiên cứu khoa học

 
- 02 bằng độc quyền sáng chế quốc gia
- 07 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: tác giả chính 4 bài báo thuộc danh mục Q1, tác giả chính 2 bài báo thuộc danh mục Q2, 1 bài báo thuộc danh mục Q4/Scopus.
- 04 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (2 bài là tác giả chính)
- Phó chủ nhiệm 3 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
- Chủ trì 01 đề tài cấp Cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu
 
 
TS. Nguyễn Duy Đạt
Năm sinh: 1988

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh


TS.
Nguyễn Duy Đạt trong phòng thí nghiệm

 - 22 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 14 bài báo thuộc danh mục Q1 (9 bài là tác giả chính), 8 bài báo thuộc danh mục Q2 (4 bài là tác giả chính).
- 02 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước
- 05 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế
- Chủ trì 01 đề tài cấp Cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu
 

TS. Nguyễn Lý Sỹ Phú
Năm sinh: 1988
Đơn vị công tác: Khoa Môi Trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhTS. Nguyễn Lý Sỹ Phú với công trình nghiên cứu khoa học

- 18 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó: 16 bài báo thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính), 2 bài báo thuộc danh mục Q2 (0 bài là tác giả chính).
- 08 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (03 bài là tác giả chính)

Mai TrangTags
Tiêu điểm
Top