Thư ngỏ về việc mời cập nhật thông tin đại biểu nhận Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng giai đoạn 2003 - 2023

Thứ hai, 06/03/2023

TAINANGVIET.vn - Nhằm kết nối, cập nhật thông tin, xây dựng kỷ yếu kỷ niệm 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu vàng, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, đơn vị thường trực Giải thưởng, trân trọng đề nghị các anh, chị quan tâm, dành thời gian cập nhật thông tin cá nhân tại đường dẫn: https://tinyurl.com/quacauvanginfor  hoặc quét mã QR code bên dưới.
TAINANGVIET.vn - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng Quốc gia, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2003 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nhằm kết nối, cập nhật thông tin, xây dựng kỷ yếu kỷ niệm 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, đơn vị thường trực Giải thưởng, trân trọng đề nghị các anh, chị quan tâm, dành thời gian cập nhật thông tin cá nhân tại đường dẫn: https://tinyurl.com/quacauvanginfor  hoặc quét mã QR code bên dưới.
 
CYTAST - ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC
 


Chi tiết Thư ngỏ tải tại đây

Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×