20 nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật 2016


 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ TÀI NĂNG TRẺ

           ***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 14  tháng 12 năm 2016
 
DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG NỮ SINH VIÊN TIÊU BIỂU
TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT NĂM 2016

-------------
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trường, học viện đang học tập
I Lĩnh vực Công nghệ thông tin (11 Nữ sinh)
1 Trần Võ Khánh Ngân 09/01/1996 Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ
2 Hà Thị Thu Trang 07/06/1995 Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự
3 Hồ Thị Kim Hoàng 31/08/1996 Khoa Hệ thống thông tin, Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh
4 Đào Thị Hồng Duyên 09/08/1995 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
5 Chu Thị Thủy
 
10/01/1995 Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
6 Hồ Thị Ánh Ngọc 30/08/1994 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học FPT
7 La Ngọc Thùy An 11/02/1995 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG  TP. Hồ Chí Minh
8 Dương Ánh Linh 31/05/1994 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học FPT
9 Nguyễn Thị Quỳnh 10/06/1995 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
10 Phạm Thị Huyền 18/09/1995 Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
11 Phan Thị Hồng Hạnh 08/06/1995 Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
II Lĩnh vực Điện (03 Nữ sinh)
12 Nguyễn Thị Hồng Duyên 13/12/1994 Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
13 Nguyễn Thị Thạnh 01/01/1994 Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
14 Nguyễn Thị Huyền Chang 06/3/1995 Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
III Lĩnh vực Điện tử (04 Nữ sinh)
15 Khắc Thị Yến 10/ 09/1995 Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  Hưng Yên
16 Lê Khánh Linh 24/07/1994 Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
17 Đào Thị Thủy 08/3/1993 Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự
18 Chu Tú Anh 24/11/1995 Khoa Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
IV Lĩnh vực Cơ khí (02 Nữ sinh)
19 Nguyễn Thị Dương 14/01/1996 Khoa  Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
20 Nguyễn Thị Mai Hoa 04/07/1994 Khoa  Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự
 
CYTAST - THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG PHẦN THƯỞNG
Tiêu điểm
Top